Spotkanie wielkanocne
Dodane przez zrecin dnia 28.04.2008

W niedzielę Dobrego Pasterza 13 kwietnia 2008 r o godzinie 14.00 w Domu Ludowym w Zręcinie rozpoczęło się IV Spotkanie Wielkanocne. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych z/s w Zręcinie z pomocą pracowników Urzędu Gminy Chorkówka; p. Bogusława Packa, p. Małgorzaty Foremny i p. Sławomira Gościmińskiego.

Z-ca Prezesa Stowarzyszenia FIS p. Andrzej Biały serdecznie powitał obecnych ponad 300 osób. Prezes p. Zofia Widziszewska wprowadziła tymi słowami:

zobacz więcej zdjęć 


Rozszerzona zawartość newsa

Pielęgnujmy dawne przodków naszych obrzędy i co w zwyczaj weszło niech zwyczajem będzie. To cośmy od ojców naszych zasłyszeli lub sami jeszcze widzieli, przekażmy tym, co po nas będą pomni, ze gdzie była przeszłość tam i przyszłość będzie.

Prowadzącą spotkanie była pani Małgorzata Foremny. Zapowiedziała jako pierwszy występ dzieci Przedszkola Samorządowego w Zręcinie, który przygotowały Panie; Edyta Borek, Magdalena Gefert i Magdalena Rozenbajger. Obrzędy i zwyczaje Świąt Wielkanocnych zostały przedstawione w wierszach piosenkach i prozie przez dzieci przebrane w różnobarwne pisanki, króliczki, zajączki i kurczątka. W sali zapanował nastrój radości, a występ przerywany był gromkimi oklaskami. Jako następny wystąpił nasz zręciński, wspaniały mówca Pan Jerzy Szczur.

W swym referacie przedstawił obrzędy, zwyczaje, zabobony i przesądy związane z czasem wielkanocnym na przestrzeni ośmiu wieków w parafii Zręcin. Słuchającym spodobał się zwyczaj dokładnego sprzątania obejść, zagród i domostw w pierwszych trzech dniach wielkiego tygodnia. „Gdy brudu na święta nie będzie to i żadnej zarazy nie będzie, a gdy brudy pozostaną to zaraza będzie atakować domowników i zwierzęta aż do następnych świąt”.

Wielki post to czas zakazany, kiedy to nie można tańczyć. Dawniej lubiący zabawę czekali na rozpoczęcie doby wielkanocnego poniedziałku i o godz.12.00 rozpoczynali tańcowanie.

Jak pięknie tańczyć pokazał nam zespół pieśni i tańca „Bobrzanie” z Bóbrki, prowadzony przez panów: Grzegorza Mermona i Andrzeja Bałkę.


Drugą część spotkania rozpoczął zespół wokalno-instrumentalny przygotowany przez panie: Alicję Socha i Katarzynę Rucyk z Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Zręcinie. W krótkim wstępie przybliżono postać patrona szkoły Wielkiego Papieża, przypominając o III rocznicy Jego odejścia do Domu Ojca (2.IV) oraz wykonano pieśni wielkanocnej pielgrzymkowe w hołdzie Ojcu Św Janowi Pawłowi II.


W dalszej części koncertu wystąpili: zespół śpiewaczy Nadzieja ze Zręcina, pod kierunkiem p. Władysława Kurka, zespół wokalno-instrumentalny „Kadencja” z Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej, prowadzony przez Panią Agatę Zajdel-Samborowską, zespół śpiewaczy „Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej pod opieką pani Alicji Adamik, zespół wokalny przy UG Chorkówka pod kierunkiem Małgorzaty Foremny. Stowarzyszenie F I S zaprezentowała p. Ewa Kłos z zespołem instrumentalnym z ZSP NR1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.
Koncert zakończył zespół wokalno-instrumentalny „Boży Gwałtownicy”.

Wszystkie zespoły nagrodzono wielkimi brawami. Występujące dzieci w nagrodę otrzymały po czekoladzie. W chwili przerwy, wszyscy obecni zostali poczęstowani gorącym daniem, ciastkami, kawą i herbatą. Poczęstunek został przygotowany przez FIS oraz ufundowany przez państwa Edytę i Grzegorza Gonet i Wiesławę i Jerzego Sajdak. Gorące danie przygotowała nasza zręcińska kucharka p. Antonina Mojak. Część artystyczna spotkania została odebrana przez widownię jako przegląd pięknej pracy kulturalno-artystycznej na terenie Gminy Chorkówka.

Pragniemy podziękować zaproszonym gościom za to, że swą obecnością zaszczycili naszą uroczystość, a przez to sprawili, że było tak pięknie.

Dziękujemy: wójtowi UG Chorkówka P Andrzejowi Koneckiemu z małżonką, ks. proboszczowi Wacławowi Socha,, naszym księżom wikariuszom: Miłosławowi Baran i Andrzejowi Niemiec, z-cy wójta p. Dariuszowi Bator z żoną, sekretarzowi UG p. Bożenie Panek, skarbnik p Stanisławie Bator, radnym Rady Gminy Chorkówka: p. Zofii Romańskiej i panom: Karolowi Jakubowskiemu, Jerzemu Wityńskiemu, Mieczysławowi Wawszczakowi, Wojciechowi Żurkiewiczowi, Tadeuszowi Widziszewskiemu, przewodniczącej Regionalnej Rady Kobiet p. Irenie Soboń, Prezesowi Powiatowego Zarządu Kółek Rolniczych w Jaśle p. Romanowi Piłatowi, pracownikom UG: p. Małgorzacie Foremny i p. Bogusławowi Packowi, Dyr. Gimnazjum w Zręcinie p. Małgorzacie Stańco, Dyr. Przedszkola Samorządowego

w Zręcinie p Barbarze Markiewicz i nauczycielkom Przedszkola, Dyr. Szkoły Podstawowej

w Faliszówce p. Bogusławie Cebula, współautorowi książki pt. „Zręcin” p. Jerzemu Szczurowi z żoną, sołtysom wsi: Kobylany, Faliszówka, Świerzowa Polska, Bóbrka i Zręcin. Przewodniczącym KGW wraz z delegacjami, przedstawicielom Parafialnego Koła Radia Maryja: paniom Marii Drobek i Pani Lucynie Jabłeckiej, rodzicom, babciom i dziadkom występujących dzieci, mieszkańcom wiosek należących do parafii Zręcin.

Za pomoc w organizacji i przygotowaniu spotkania dziękujemy: naszemu księdzu proboszczowi Wacławowi Socha, pracownikom Urzędu Gminy panu Bogusławowi Packowi pani Małgorzacie Foremny, panu Sławomirowi Gościmińskiemu, panu Markowi Packowi, wszystkim zespołom i ich opiekunom sponsorom i dekoratorom sali państwu Ewie i Dariuszowi Sanockim.

Dziękujemy Zarządowi KGW w Zręcinie za nieodpłatne wypożyczenie naczyń.

Za pomoc w przygotowaniu posiłku i sali dziękujemy paniom Krystynie Bałuka, Barbarze Kuruc, Grażynie Kuczer, Lidii Guzik, Urszuli Biały, Marcie Gunia, Magdalenie Gunia, Marii Dłużniewskiej, Agacie Biały, Barbarze Borek, Lucynie Guzik, Ewie Kłos, Grażynie Boczar-Wolańskiej, Zofii Gierlickiej, Renacie Wojtuń z rodziną. panom Andrzejowi Biały, Franciszekowi Biały, Kazimierzowi Guzik i Tadeuszowi Widziszewskiemu.

Stowarzyszenie FIS z/s w Zręcinie.

tekst i wybór zdjęć S FIS