ZOFIA WIDZISZEWSKA - OPŁATEK
Dodane przez zrecin dnia 27.01.2008

SPOTKANIE OPŁATKOWE ZRĘCIN 2008

6 stycznia 2008 roku w Uroczystość Objawienia Pańskiego o godz.14.30 w pięknie udekorowanej sali Domu Ludowego w Zręcinie rozpoczęło się SPOTKANIE OPŁATKOWE .Organizatorem było Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie, przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Chorkówka; p. Bogusława Packa, p Małgorzaty Foremnej i p. Sławomira Gościmińskiego. W centralnym miejscu Sali ustawiony byłRozszerzona zawartość newsa

W centralnym miejscu sali ustawiony był stół świątecznie przybrany stroikiem; podarowanym przez p. Renatę Wojtuń i żywą jedliną.

Na stole; Ewangelia, świeca , szopka i opłatki na talerzykach symbolizowały powagę uroczystości. Na przeciwległej ścianie widniał napis V SPOTKANIE OPŁATKOWE ZRĘCIN 2008. P. Bogusław Pacek powitał obecnych i zapoznał z programem. p. Agata Biały członkini. Stowarzyszenia F I S powitała uczestników rymowanką;


Na piątym spotkaniu z opłatkiem witamy.
D
o kolędowania pięknie zapraszamy
Cieszymy się bardzo z tej uroczystości
Serdecznie witamy Was przemiłych gości
Spotkanie z opłatkiem to podniosła chwila
Uświetnia je zawsze atmosfera miła.
Modlitwa, życzenia opłatkiem łamanie
Tradycją na zawsze niech tu pozostanie.
Żyjmy wszyscy razem jak jedna rodzina
Bo o miłość prosi Pan Jezus Dziecina.
Za obecność Państwa nisko się kłaniamy.
Na spotkanie opłatkowe w 2009r już dziś zapraszamy.


Spojrzenia wszystkich skierowały się na scenę przygotowaną do inscenizacji. Zobaczyliśmy napisy Dom Dziecka, dworzec, przystanek P.K S i stół domu rodzinnego, aniołów na tle gwieździstego nieba, choinkę strojną w złociste lampki, oraz aktorów uczennice i uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kanteg w Zręcinie. Był to teatr przygotowany przez Panie: Ewę Gromek i Bernardettę Tomoń. Dekoratorem sceny była Pani Beata Kozubal.W koncercie kolęd i pastorałek wystąpili; Młodzieżowy Zespół Wokalny działający przy Urzędzie Gminy Chorkówka pod opieką Pani Małgorzaty Foremnej.

 

 

Zespół śpiewaczy „Seniorzy” pod przewodnictwem Pani Alicji Adamik ze Świerzowej Polskiej.

Zespół śpiewaczy „Nadzieja” ze Zręcina pod kierunkiem p. Władysława Kurka.

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia na przestrzeni ośmiu wieków przedstawił pan Jerzy Szczur współautor dwutomowej książki pt. „Zręcin”. Przypomniał nam zwyczaje, obrzędy, zabobony i przesądy. Uczynił to w sposób przejmująco piękny. Zainteresował swym wykładem trzy pokolenia: dzieci i młodzież, dorosłych i tych w podeszłym wieku – było cicho „jak makiem siał”. Zakończył pan Jerzy wierszem naszego wiejskiego poety Izydora Wilka.

Nadeszła chwila najważniejsza – opłatkowa część spotkania. Zastępca prezesa Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Społecznych pan Andrzej Biały poprosił zebranych o powstanie i zaśpiewanie kolędy „ Wśród nocnej ciszy”. Rozpoczęła pani Lucyna Jabłecka – pedagog gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. Zapalono świece na znak „Światło Chrystusa”. Ksiądz katecheta Andrzej Niemiec przeczytał fragment z Ewangelii wg św. Łukasza „Narodzenie Jezusa”. Do parafian z Machnówki, Świerzowej Polskiej i Zręcina oraz zaproszonych gości nasz ksiądz proboszcz Wacław Socha wygłosił piękną mowę. Życzenia i podziękowania skierował do wszystkich grup uczestniczących w uroczystości. Poprosił, aby wszyscy starali się zauważać biednych, chorych, potrzebujących i nieśli im pomoc. Wójt Urzędu Gminy Chorkówka pan Andrzej Koniecki w swym przemówieniu złożył życzenia na 2008 rok wszystkim uczestnikom oraz podziękował występującym w programie i organizatorom.


W miłej atmosferze, przy zapalonych świecach, łamiąc się opłatkiem (podarowanym przez organistę pana Jana Kasperkowicza) wszyscy uczestnicy składali sobie życzenia.

Kucharka pani Antonina Mojak przygotowała poczęstunek; żurek z grzybami i chlebem (podarowanym przez Wiesławę Jerzego Sajdak).

Wspólne kolędowanie trwało do późnych godzin wieczornych. Panowie akordeoniści z zespołu „Seniorzy” przygrywali, a śpiewaczki prowadziły śpiew wraz z nimi kolędowała cała sala, za co dziękujemy im serdecznie. Kolędy dla wszystkich przygotował ksiądz prałat Jerzy Moskal.

 

Pragniemy złożyć podziękowania i wyrazy wdzięczności za obecność wszystkim obecnym, a w szczególności: panu wójtowi Andrzejowi Koneckiemu z małżonką, zastępcy wójta UG panu Dariuszowi Batorowi z małżonką, księdzu prałatowi Jerzemu Moskalowi, księdzu proboszczowi Wacławowi Socha, księdzu katechecie Andrzejowi Niemiec, dyrektorom szkół; Szkoły Podstawowej w Zręcinie pani Bogusławie Krzysik, Przedszkola Samorządowego w Zręcinie pani Barbarze Markiewicz, pracownikom Urzędu Gminy: pani Małgorzacie Foremnej i panu Bogusławowi Packowi, radnym Rady Gminy; pani Zofii Romańskiej i panom; Mieczysławowi Wawszczakowi, Jerzemu Wityńskiemu, Mieczysławowi Czelnemu, Wojciechowi Żurkiewiczowi i Tadeuszowi Widziszeskiemu, Sołtysowi wsi Zręcin panu Ryszardowi Prętnikowi z małżonka, panu Janowi Kasperkowiczowi z małżonką i członkom Rady Sołeckiej, panu Jerzemu Szczurowi z małżonką, , nauczycielom czynnie pracującym i emerytowanym, przedstawicielce Stowarzyszenia Rozwoju wsi Bóbrka; Marii Kurek, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich w Machnówce, Świerzowej Polskiej i Zręcinie.

Piękne podziękowania za obecność i kolędowanie kierujemy pod adresem wspólnot działających przy Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika: Chóru Parafialnego, Parafialnego Koła Akcji Katolickiej, Rodziny Radia Maryja, Róż Różańcowych, Domowego Kościoła, Podwórkowych Kółek Różańcowych z opiekunką panią Marią Drobek.

Dziękujemy rodzicom, dzieciom i wszystkim, którzy swą obecnością i zaangażowaniem sprawili, że 5-te Spotkanie Opłatkowe Zręcin 2008 było uroczyste i piękne.Wyrażamy wielką wdzięczność osobom, które poświęciły swój cenny czas przyłączając się do prac związanych z przygotowaniem Spotkania Opłatkowego. Należą do nich panie; Teresa Bularska, Agata Biały, Urszula Biały, Grażyna Boczar – Wolańska, Lidia Guzik, Lucyna Guzik, Anna Koszela-Dymczak, Małgorzata Koszela- Frydrych, Zofia Kudroń, Ewa Kłos, Antonina Mojak, Barbara Miśkowiec, Ewa Sanocka, Maria Słowik, Renata Wojtuń oraz panowie: Andrzej Biały, Marek Pacek, Ryszard Pękala i Dariusz Sanocki.

Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie
Napisała: Z. Widziszewska