Pani ZOFIA KUT - Jakie to mamy szczęście...
Dodane przez zrecin dnia 19.12.2007

780 lat Zręcina

Zacytuję słowa poety: „JAKIE TO MY MAMY SZCZĘŚCIE, ŻE W TYM MOMENCIE ŻYĆ NAM PRZYSZŁO W 780- LETNIEJ WIOSCE ZRĘCIN, KTÓRA JEST W KRAJU NAD WISŁĄ.”


W słoneczny poranek 11 listopada 2007 r. zebraliśmy się przed Domem Ludowym w Zręcinie. Na czele pochodu ustawiła się

 


Rozszerzona zawartość newsa
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Miejsca Piastowego. Za orkiestrą w rytmie marsza kroczyły poczty sztandarowe z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, Szkoły Podstawowej im. Św. J. Kantego w Zręcinie, Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej oraz poczty sztandarowe OSP ze Zręcina, Szczepańcowej, Machnówki, Kopytowej i Leśniówki wraz z zaproszonymi gośćmi. Wszyscy razem spotkaliśmy się na uroczystej mszy św. w pięknie przystrojonym kościele parafialnym p. w. Stanisława Biskupa i Męczennika, by godnie przeżyć 89 rocznicę NIEPODLEGŁOŚCI DUŻEJ OJCZYZNY - POLSKI i 780 LAT MAŁEJ OJCZYZNY – NASZEGO ZRĘCINA.

Mszę św. celebrował ks. Luchowski, Słowo Boże do parafian głosił ks. Wacław Socha, nasz obecny proboszcz rozpoczął takimi słowy: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy (słowa Pana z Góry Tabor). Pragniemy wziąć spuściznę Ojców Naszych i nieść dalej w następne tysiąclecia. Bo ojczyzna to dom, to ludzie, to ci, co żyli. Mamy Święto naszej parafii, 780 lat Zręcina. Jest to miejscowość najstarsza na Podkarpaciu. Wiek XIV to wzmianki i zapiski mówiące o tragicznych przeżyciach mieszkańców z powodu napadu Tatarów, Szwedów, Rosjan i epidemii, a 05. 06. 1443 roku – trzęsienie ziemi.

Od 1819 prywatna posiadłość Ponińskich, Skrzyńskich i Klobassów – lata łaskawe. Dziś składamy podziękowanie wszystkim praojcom, którzy pracą i życiem tworzyli naszą parafię.

11. XI. 1918 – radość z wolności. Po 123 latach niewoli, radość z polskiej mowy. BO WOLNOŚĆ NIE JEST DANA, MUSIMY O NIĄ WALCZYĆ I TROSZCZYĆ SIĘ. BO WOLNOŚĆ TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ”.

Poprzez wolność w rodzinie pielęgnujemy polskie tradycje i kulturę dla młodych pokoleń.

Na zakończenie homilii ks. prosił Boga i Matkę Jego o opiekę i wsparcie dla parafian:„Boże, który nas stworzyłeś, pokochałeś i karmisz…”.

Po uroczystej mszy św. udaliśmy się na Cmentarz Parafialny, gdzie odsłonięto TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ z nazwiskami nieżyjących mieszkańców wsi Zręcin, szczególnie zasłużonych na przestrzeni dziejów i tych, którzy zginęli w walce o wolność.

Z cmentarza, w rytmie marsza orkiestry dętej dotarliśmy do domu ludowego. Tu na wszystkich uczestników czekał ciepły obiad. Po obiedzie w ciszy i pięknej scenerii wystąpił teatr młodzieży z Gimnazjum w Zręcinie pod opieką nauczycielek pani R. Młodzinskiej

ppani A. Zając, który przedstawił w scenkach rodzajowych 780-letnią historię Zręcina. Było tu wszystko wydarzenia historyczne, patriotyczne, gospodarcze, radości i smutki mieszkańców. Po występach młodzieży śpiewającej, głos zabrali: pan wójt Gminy Chorkówka A. Koniecki i pan J. Szczur. Pan Szczur dokładnie przedstawił fakty historyczne, wydarzenia i indywidualne przeżycia ludzkie. Dla nas ujmujący był fakt, z jaką miłością i patriotyzmem to opowiedział. Zrozumieliśmy, jak wielką pasją dla pana Jerzego jest nasza Mała Ojczyzna.

Dobrze, że mamy takich ludzi jak ks. J. Moskal, ks. W.Socha, panią Z. Widziszewską, radnych wsi Zręcin, Radę Sołecką, panie ze Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Społecznych, panie z KG, panów ze Straży Pożarnej, panie nauczycielki z Gimnazjum w Zręcinie i sponsorów.

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTESCIE Z NAMI I ŻE DZIĘKI WAM MOGLIŚMY PRZEŻYĆ PIĘKNĄ LEKCJĘ HISTORII.

Napisała
Nauczycielka
Zofia Kut