PODZIĘKOWANIE
Dodane przez zrecin dnia 14.12.2007
Pan Wojciech Żurkiewicz radny Zręcina, prezes Ludowego Klubu Sportowego TĘCZA ZRĘCIN w imieniu własnym, również i w imieniu zarządu LKS pragnie tą drogą podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas odwiedzając mieszkańców naszej miejscowości z symbolicznym kalendarzem. Pan prezes pragnie swoje podziękowania skierować również do mieszkańców Zręcina, zwłaszcza tych, którzy przekazali dobrowolne datki wolontariuszom. Zebrane środki pieniężne zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z zakupem blachy na dach budowanej społecznie szatni przy stadionie w Zręcinie.