Jak głosował Zręcin
Dodane przez zrecin dnia 24.10.2007

Mieszkańcy Zręcina wybierając posłów do SEJMU oddali głosy na:

KW PPP - 17

KW LPR - 15

KW PIS - 404

KW RP PO - 271

KW PSL - 69

KW SAMOOBRONA RP - 7

KKW LID - 79

Tak jak w gminie, w Zręcinie zwyciężył Stanisław Zając na którego głosowało 121 osób (w gminie 721), drugim któremu zaufali nasi mieszkańcy to Piotr Babinetz – otrzymał 109 głosów (w gminie 475) obaj weszli do sejmu jako posłowie PIS-u. Trzecie miejsce uzyskała posłanka Pani Elżbieta Łukacijewska (PO). W Zręcinie otrzymała 82 głosy (w gminie 333).

Do SENATU najwięcej głosów otrzymał Piotrowicz Stanisław – 357 oraz Mazurkiewicz Andrzej - 350. Obydwaj z PiS-u. Wygrali również w całej gminie.

Uprawnionych do głosowania było 1638 osób, a kart do głosowania wydano 871 (sejm).
szczegóły patrz: http://www.chorkowka.ugm.pl/statystyka.html