ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RG CHORKÓWKA PAN WOJCIECH ŻURKIEWICZ DZIĘKUJE...
Dodane przez zrecin dnia 05.05.2021
Składam podziękowania dla Pana Prezesa Piotra Majkuta PPMD w Rzeszowie z kopalni Lipowica za nieodpłatne przekazanie bloku skalnego, Panu Marcinowi Brańskiemu za transport skały, Panu Wójtowi Grzegorzowi Węgrzynowskiemu za ...

Rozszerzona zawartość newsa
 
 
Składam podziękowania dla Pana Prezesa Piotra Majkuta PPMD w Rzeszowie z kopalni Lipowica za nieodpłatne przekazanie bloku skalnego, Panu Marcinowi Brańskiemu za transport skały, Panu Wójtowi Grzegorzowi Węgrzynowskiemu za pokrycie kosztów związanych z budową makiety lampy naftowej oraz wyłożeniem kamieniem skwerku wokół skały, a także podziękowania za wykonanie lampy naftowej Panu Wiesławowi Cymermanowi - "Kowal" Kowalstwo Artystyczne.
 
Wojciech Żurkiewicz