Oni już od nas odeszli ... / Jurek Szczur
Dodane przez zrecin dnia 29.10.2020

 

Przypomnijmy sobie tych naszych bliskich, s±siadów i znajomych ze zręcińskiej parafii (Machnówki, ¦wierzowej Polskiej i Zręcina), których już nie spotkamy na naszych ulicach czy autobusie, z którymi już nie zamienimy paru słów, nie zadzwonimy życz±c dobrych ¶wi±t, których już nie przeprosimy za to, że¶my się może z nimi kłócili i z którymi się już nie zd±żymy pogodzić, którym nie okażemy swojej wdzięczno¶ci, nie powiemy, że byli dobrymi ludĽmi, wspaniałymi s±siadami, wiernymi przyjaciółmi, że ich lubimy czy...


Rozszerzona zawarto¶ć newsa

 

Choć osobi¶cie namawiam, aby w tym roku nie odwiedzać tłumnie cmentarzy zwłaszcza przez ludzi starszych czy schorowanych, a tych którzy to zrobi± proszę by nie lekceważyli obostrzeń, mimo to zadaję sobie pytanie.
Co w naszej polskiej mentalno¶ci każe nam w tych dniach listopadowych odwiedzać groby. Tradycja, zwyczaj, wiara? Co to za ¶więto, że nieraz przemierzamy kilkaset kilometrów by stan±ć ze ¶wiatłem i kwiatem, choć na chwilę, przy grobie naszych bliskich bez względu na pogodę. Nie wszyscy jeste¶my wierz±cy, nie wszyscy jeste¶my chrze¶cijanami, ale większo¶ć z nas w tym dniu jest obecna na tym skrawku ziemi z t± różnic±, że jedni zapalaj± znicz inni kład± kamień, kto¶ szepcze modlitwę, a kto¶ inny tylko wspomina zapamiętane chwile czy spotkania z osob±, która już odeszła.
 
S± i tacy którzy przemierzaj± cmentarz i przystaj± przy grobach naszych bohaterów, którzy zginęli lub walczyli o nasz± wolno¶ć, ludzi zasłużonych OjczyĽnie czy regionowi. Często zastanawiałem się, co każe tym ludziom prowadzić swoje dzieci do grobu Honoraty i Ignacego Łukasiewiczów na zręcińskim cmentarzu ponad 130 lat po ich ¶mierci by zapalić znicz, aż tyle zniczy (!)– szacunek, wdzięczno¶ć, patriotyzm? 
 
To nasza ludzka, zacna i poczciwa pamięć karze nam o nich wspominać. To pamięć karze  wykuwać w kamiennych tablicach imiona naszych zmarłych, a tęsknota za najbliższym przyci±ga nas w to miejsce, mimo iż kamienne groby milcz± i nie usłyszymy tam głosów tych co odeszli.
 
To nasza wdzięczno¶ć, każe nam pamiętać, bo tylko PAMIĘĆ zachowuje bicie serc tych co odeszli, je¶li jej zabraknie czas zatrze kamienne napisy, nawet granit się rozkruszy i nikt nie będzie wiedział, że kto¶ taki tu kiedy¶ żył, był i tworzył historię naszej rodziny, miejscowo¶ci czy regionu.
 
Przypomnijmy sobie tych naszych bliskich, s±siadów i znajomych ze zręcińskiej parafii (Machnówki, ¦wierzowej Polskiej i Zręcina), których już nie spotkamy na naszych ulicach czy autobusie, z którymi już nie zamienimy paru słów, nie zadzwonimy życz±c dobrych ¶wi±t, których już nie przeprosimy za to, że¶my się może z nimi kłócili i z którymi się już nie zd±żymy pogodzić, którym nie okażemy swojej wdzięczno¶ci, nie powiemy, że byli dobrymi ludĽmi, wspaniałymi s±siadami, wiernymi przyjaciółmi, że ich lubimy czy kochamy, że im jeste¶my dozgonnie wdzięczni. Za póĽno, za póĽno na takie słowa bo oni w ostatnim roku już od nas odeszli, odeszli na wieczny spoczynek.
W okresie od 1.11.2019 - 25.10.2020 zmarło o 9 osób więcej niż w analogicznym okresie ubieglego roku: 26 osób ze Zręcina, 16 osób ze ¦wierzowej Polskiej, 4 z Machnówki, oraz 3 osoby, które w ostatnim czasie nie mieszkały tu, a zostały pochowane na naszym cmentarzu.

Od 1 listopada 2019r. 1. ¶p. Bożena Smith ze ¦wierzowej Polskiej 2. ¶p. Zbigniew Zborowski ze ¦wierzowej Polskiej 3. ¶p. Zofia Gierlicka ze Zręcina 4. ¶p. Anna Bodaszewska ze Zręcina 5. ¶p. Adam Adamik ze Zręcina 6. ¶p. Maria Jasłowska ze Zręcina od 1 stycznia 2020 r. 7. ¶p. Łukasz ¦wieboda ze Zręcina 8. ¶p. Janina Mermon ze Zręcina 9. ¶p. Alfreda Łapka ze ¦wierzowej Polskiej 10. ¶p. Roman Zajdel ze ¦wierzowej Polskiej 11. ¶p. Tomasza Brzozowski ze ¦wierzowej Polskiej 12. ¶p. Mieczysław Dziugan z Machnówki 13. ¶p. Jolanta Kobak ze Zręcina 14. ¶p. Alfreda Giemza ze ¦wierzowej 15. ¶p. Zofia Korzeniowska ze Zręcina 16. ¶p. Genowefa Wajs ze Zręcina 17. ¶p. Ludwika Dziadosz ze Zręcina 18. ¶p. Edward Jabłecki ze Zręcina 19. ¶p. Bogumiła Skalska ze Zręcina 20. ¶p. Franciszk Kra¶ ze Zręcina 21. ¶p. Alina Garczyńska z Jasła 22. ¶p. Halina Prus ze ¦wierzowe Polskiej 23. ¶p. Daniela Dynowska ze Zręcina 24. ¶p. Irena Kozioł z Krosna 25. ¶p. Jolanta Prętnik ze ¦wierzowej Polskiej 26. ¶p. Stanisław Gładysz ze ¦wierzowej Polskiej 27. ¶p. Józef Guzik ze Zręcina 28. ¶p. Adam Giemza ze ¦wierzowej Polskiej 29. ¶p. Maria Matelowska ze ¦wierzowej Polskiej 30. ¶p. Tadeusz Biały ze Zręcina 31. ¶p. Zofia Kmon ze Zręcina 32. ¶p. Zbigniew Stokłosa ze Zręcina 33. ¶p. Martyna Reizer ze ¦wierzowej Polskiej 34. ¶p. Wiesław Krzywda z Machnówki 35. ¶p. Jerzy Zadylak ze Zręcina 36. ¶p. Stanisław Baran ze ¦wierzowej Polskiej 37. ¶p. Mieczysław Go¶cimiński ze ¦wierzowej Polskiej 38. ¶p. Stanisława Ry¶ z Machnówki 39. ¶p. Janusz Ciołkosz ze Zręcina 40. ¶p. Janusz Ginalski ze Zręcina 41. ¶p. Maria Szubra ze Zręcina 42. ¶p. Janusz Lichoń ze Zręcina 43. ¶p. Jerzy Węgrzyn zamieszkałego we Wrocławiu 44. ¶p. Zofia Gładysz z Machnówki 45. ¶p. Tadeusz Krzanowski ze Zręcina 46. ¶p. Dariusz Wajs ze Zręcina 47. ¶p. Matylda Foremny ze ¦wierzowej Polskiej
48. ¶p. Jan Panek ze Zręcina
49. ¶p. Zdzisław Kozioł ze ¦wierzowej Polskiej

Boże, miłosierny Panie, daj duszom Tych zmarłych miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasno¶ć Twojego ¶wiatła.


Jurek Szczurosoby zmarłe Ľródło:http://zrecin.przemyska.pl/