zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 21.06.2021
SAMORZĄD

><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze św.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze św.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarząd</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNOŚCI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNOŚCI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarząd i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawcą</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawcą
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  ZOFIA WIDZISZEWSKA - OPŁATEK

W centralnym miejscu sali ustawiony był stół świątecznie przybrany stroikiem; podarowanym przez p. Renatę Wojtuń i żywą jedliną.

Na stole; Ewangelia, świeca , szopka i opłatki na talerzykach symbolizowały powagę uroczystości. Na przeciwległej ścianie widniał napis V SPOTKANIE OPŁATKOWE ZRĘCIN 2008. P. Bogusław Pacek powitał obecnych i zapoznał z programem. p. Agata Biały członkini. Stowarzyszenia F I S powitała uczestników rymowanką;


Na piątym spotkaniu z opłatkiem witamy.
D
o kolędowania pięknie zapraszamy
Cieszymy się bardzo z tej uroczystości
Serdecznie witamy Was przemiłych gości
Spotkanie z opłatkiem to podniosła chwila
Uświetnia je zawsze atmosfera miła.
Modlitwa, życzenia opłatkiem łamanie
Tradycją na zawsze niech tu pozostanie.
Żyjmy wszyscy razem jak jedna rodzina
Bo o miłość prosi Pan Jezus Dziecina.
Za obecność Państwa nisko się kłaniamy.
Na spotkanie opłatkowe w 2009r już dziś zapraszamy.


Spojrzenia wszystkich skierowały się na scenę przygotowaną do inscenizacji. Zobaczyliśmy napisy Dom Dziecka, dworzec, przystanek P.K S i stół domu rodzinnego, aniołów na tle gwieździstego nieba, choinkę strojną w złociste lampki, oraz aktorów uczennice i uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kanteg w Zręcinie. Był to teatr przygotowany przez Panie: Ewę Gromek i Bernardettę Tomoń. Dekoratorem sceny była Pani Beata Kozubal.W koncercie kolęd i pastorałek wystąpili; Młodzieżowy Zespół Wokalny działający przy Urzędzie Gminy Chorkówka pod opieką Pani Małgorzaty Foremnej.

 

 

Zespół śpiewaczy „Seniorzy” pod przewodnictwem Pani Alicji Adamik ze Świerzowej Polskiej.

Zespół śpiewaczy „Nadzieja” ze Zręcina pod kierunkiem p. Władysława Kurka.

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia na przestrzeni ośmiu wieków przedstawił pan Jerzy Szczur współautor dwutomowej książki pt. „Zręcin”. Przypomniał nam zwyczaje, obrzędy, zabobony i przesądy. Uczynił to w sposób przejmująco piękny. Zainteresował swym wykładem trzy pokolenia: dzieci i młodzież, dorosłych i tych w podeszłym wieku – było cicho „jak makiem siał”. Zakończył pan Jerzy wierszem naszego wiejskiego poety Izydora Wilka.

Nadeszła chwila najważniejsza – opłatkowa część spotkania. Zastępca prezesa Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Społecznych pan Andrzej Biały poprosił zebranych o powstanie i zaśpiewanie kolędy „ Wśród nocnej ciszy”. Rozpoczęła pani Lucyna Jabłecka – pedagog gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. Zapalono świece na znak „Światło Chrystusa”. Ksiądz katecheta Andrzej Niemiec przeczytał fragment z Ewangelii wg św. Łukasza „Narodzenie Jezusa”. Do parafian z Machnówki, Świerzowej Polskiej i Zręcina oraz zaproszonych gości nasz ksiądz proboszcz Wacław Socha wygłosił piękną mowę. Życzenia i podziękowania skierował do wszystkich grup uczestniczących w uroczystości. Poprosił, aby wszyscy starali się zauważać biednych, chorych, potrzebujących i nieśli im pomoc. Wójt Urzędu Gminy Chorkówka pan Andrzej Koniecki w swym przemówieniu złożył życzenia na 2008 rok wszystkim uczestnikom oraz podziękował występującym w programie i organizatorom.


W miłej atmosferze, przy zapalonych świecach, łamiąc się opłatkiem (podarowanym przez organistę pana Jana Kasperkowicza) wszyscy uczestnicy składali sobie życzenia.

Kucharka pani Antonina Mojak przygotowała poczęstunek; żurek z grzybami i chlebem (podarowanym przez Wiesławę Jerzego Sajdak).

Wspólne kolędowanie trwało do późnych godzin wieczornych. Panowie akordeoniści z zespołu „Seniorzy” przygrywali, a śpiewaczki prowadziły śpiew wraz z nimi kolędowała cała sala, za co dziękujemy im serdecznie. Kolędy dla wszystkich przygotował ksiądz prałat Jerzy Moskal.

 

Pragniemy złożyć podziękowania i wyrazy wdzięczności za obecność wszystkim obecnym, a w szczególności: panu wójtowi Andrzejowi Koneckiemu z małżonką, zastępcy wójta UG panu Dariuszowi Batorowi z małżonką, księdzu prałatowi Jerzemu Moskalowi, księdzu proboszczowi Wacławowi Socha, księdzu katechecie Andrzejowi Niemiec, dyrektorom szkół; Szkoły Podstawowej w Zręcinie pani Bogusławie Krzysik, Przedszkola Samorządowego w Zręcinie pani Barbarze Markiewicz, pracownikom Urzędu Gminy: pani Małgorzacie Foremnej i panu Bogusławowi Packowi, radnym Rady Gminy; pani Zofii Romańskiej i panom; Mieczysławowi Wawszczakowi, Jerzemu Wityńskiemu, Mieczysławowi Czelnemu, Wojciechowi Żurkiewiczowi i Tadeuszowi Widziszeskiemu, Sołtysowi wsi Zręcin panu Ryszardowi Prętnikowi z małżonka, panu Janowi Kasperkowiczowi z małżonką i członkom Rady Sołeckiej, panu Jerzemu Szczurowi z małżonką, , nauczycielom czynnie pracującym i emerytowanym, przedstawicielce Stowarzyszenia Rozwoju wsi Bóbrka; Marii Kurek, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich w Machnówce, Świerzowej Polskiej i Zręcinie.

Piękne podziękowania za obecność i kolędowanie kierujemy pod adresem wspólnot działających przy Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika: Chóru Parafialnego, Parafialnego Koła Akcji Katolickiej, Rodziny Radia Maryja, Róż Różańcowych, Domowego Kościoła, Podwórkowych Kółek Różańcowych z opiekunką panią Marią Drobek.

Dziękujemy rodzicom, dzieciom i wszystkim, którzy swą obecnością i zaangażowaniem sprawili, że 5-te Spotkanie Opłatkowe Zręcin 2008 było uroczyste i piękne.Wyrażamy wielką wdzięczność osobom, które poświęciły swój cenny czas przyłączając się do prac związanych z przygotowaniem Spotkania Opłatkowego. Należą do nich panie; Teresa Bularska, Agata Biały, Urszula Biały, Grażyna Boczar – Wolańska, Lidia Guzik, Lucyna Guzik, Anna Koszela-Dymczak, Małgorzata Koszela- Frydrych, Zofia Kudroń, Ewa Kłos, Antonina Mojak, Barbara Miśkowiec, Ewa Sanocka, Maria Słowik, Renata Wojtuń oraz panowie: Andrzej Biały, Marek Pacek, Ryszard Pękala i Dariusz Sanocki.

Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie
Napisała: Z. Widziszewska
  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
ZRĘCIN WITA

FANPAGE ZRĘCIN

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

ICH KORZENIE SĄ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje Ślubne i Okolicznościowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia św. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUĄ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ŚWIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

Święto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNOŚCIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

Święto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 1
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony związane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Związane z miejscowościami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ŚWIERZOWA POL Gimnazjum
- ŚWIERZOWA POL OSP
- ŚWIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ŚWIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMOŚCI LOKALNE

Wiadomo¶ci


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu