zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 21.06.2021
SAMORZˇD

><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urz±d Wojewódzki
- Urz±d Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze ¶w.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze ¶w.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarz±d</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarz±d
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNO¦CI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNO¦CI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarz±d i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarz±d i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawc±</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawc±
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Online
Go¶ci Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  Oni już od nas odeszli ... / Jurek Szczur

 

Choć osobi¶cie namawiam, aby w tym roku nie odwiedzać tłumnie cmentarzy zwłaszcza przez ludzi starszych czy schorowanych, a tych którzy to zrobi± proszę by nie lekceważyli obostrzeń, mimo to zadaję sobie pytanie.
Co w naszej polskiej mentalno¶ci każe nam w tych dniach listopadowych odwiedzać groby. Tradycja, zwyczaj, wiara? Co to za ¶więto, że nieraz przemierzamy kilkaset kilometrów by stan±ć ze ¶wiatłem i kwiatem, choć na chwilę, przy grobie naszych bliskich bez względu na pogodę. Nie wszyscy jeste¶my wierz±cy, nie wszyscy jeste¶my chrze¶cijanami, ale większo¶ć z nas w tym dniu jest obecna na tym skrawku ziemi z t± różnic±, że jedni zapalaj± znicz inni kład± kamień, kto¶ szepcze modlitwę, a kto¶ inny tylko wspomina zapamiętane chwile czy spotkania z osob±, która już odeszła.
 
S± i tacy którzy przemierzaj± cmentarz i przystaj± przy grobach naszych bohaterów, którzy zginęli lub walczyli o nasz± wolno¶ć, ludzi zasłużonych OjczyĽnie czy regionowi. Często zastanawiałem się, co każe tym ludziom prowadzić swoje dzieci do grobu Honoraty i Ignacego Łukasiewiczów na zręcińskim cmentarzu ponad 130 lat po ich ¶mierci by zapalić znicz, aż tyle zniczy (!)– szacunek, wdzięczno¶ć, patriotyzm? 
 
To nasza ludzka, zacna i poczciwa pamięć karze nam o nich wspominać. To pamięć karze  wykuwać w kamiennych tablicach imiona naszych zmarłych, a tęsknota za najbliższym przyci±ga nas w to miejsce, mimo iż kamienne groby milcz± i nie usłyszymy tam głosów tych co odeszli.
 
To nasza wdzięczno¶ć, każe nam pamiętać, bo tylko PAMIĘĆ zachowuje bicie serc tych co odeszli, je¶li jej zabraknie czas zatrze kamienne napisy, nawet granit się rozkruszy i nikt nie będzie wiedział, że kto¶ taki tu kiedy¶ żył, był i tworzył historię naszej rodziny, miejscowo¶ci czy regionu.
 
Przypomnijmy sobie tych naszych bliskich, s±siadów i znajomych ze zręcińskiej parafii (Machnówki, ¦wierzowej Polskiej i Zręcina), których już nie spotkamy na naszych ulicach czy autobusie, z którymi już nie zamienimy paru słów, nie zadzwonimy życz±c dobrych ¶wi±t, których już nie przeprosimy za to, że¶my się może z nimi kłócili i z którymi się już nie zd±żymy pogodzić, którym nie okażemy swojej wdzięczno¶ci, nie powiemy, że byli dobrymi ludĽmi, wspaniałymi s±siadami, wiernymi przyjaciółmi, że ich lubimy czy kochamy, że im jeste¶my dozgonnie wdzięczni. Za póĽno, za póĽno na takie słowa bo oni w ostatnim roku już od nas odeszli, odeszli na wieczny spoczynek.
W okresie od 1.11.2019 - 25.10.2020 zmarło o 9 osób więcej niż w analogicznym okresie ubieglego roku: 26 osób ze Zręcina, 16 osób ze ¦wierzowej Polskiej, 4 z Machnówki, oraz 3 osoby, które w ostatnim czasie nie mieszkały tu, a zostały pochowane na naszym cmentarzu.

Od 1 listopada 2019r. 1. ¶p. Bożena Smith ze ¦wierzowej Polskiej 2. ¶p. Zbigniew Zborowski ze ¦wierzowej Polskiej 3. ¶p. Zofia Gierlicka ze Zręcina 4. ¶p. Anna Bodaszewska ze Zręcina 5. ¶p. Adam Adamik ze Zręcina 6. ¶p. Maria Jasłowska ze Zręcina od 1 stycznia 2020 r. 7. ¶p. Łukasz ¦wieboda ze Zręcina 8. ¶p. Janina Mermon ze Zręcina 9. ¶p. Alfreda Łapka ze ¦wierzowej Polskiej 10. ¶p. Roman Zajdel ze ¦wierzowej Polskiej 11. ¶p. Tomasza Brzozowski ze ¦wierzowej Polskiej 12. ¶p. Mieczysław Dziugan z Machnówki 13. ¶p. Jolanta Kobak ze Zręcina 14. ¶p. Alfreda Giemza ze ¦wierzowej 15. ¶p. Zofia Korzeniowska ze Zręcina 16. ¶p. Genowefa Wajs ze Zręcina 17. ¶p. Ludwika Dziadosz ze Zręcina 18. ¶p. Edward Jabłecki ze Zręcina 19. ¶p. Bogumiła Skalska ze Zręcina 20. ¶p. Franciszk Kra¶ ze Zręcina 21. ¶p. Alina Garczyńska z Jasła 22. ¶p. Halina Prus ze ¦wierzowe Polskiej 23. ¶p. Daniela Dynowska ze Zręcina 24. ¶p. Irena Kozioł z Krosna 25. ¶p. Jolanta Prętnik ze ¦wierzowej Polskiej 26. ¶p. Stanisław Gładysz ze ¦wierzowej Polskiej 27. ¶p. Józef Guzik ze Zręcina 28. ¶p. Adam Giemza ze ¦wierzowej Polskiej 29. ¶p. Maria Matelowska ze ¦wierzowej Polskiej 30. ¶p. Tadeusz Biały ze Zręcina 31. ¶p. Zofia Kmon ze Zręcina 32. ¶p. Zbigniew Stokłosa ze Zręcina 33. ¶p. Martyna Reizer ze ¦wierzowej Polskiej 34. ¶p. Wiesław Krzywda z Machnówki 35. ¶p. Jerzy Zadylak ze Zręcina 36. ¶p. Stanisław Baran ze ¦wierzowej Polskiej 37. ¶p. Mieczysław Go¶cimiński ze ¦wierzowej Polskiej 38. ¶p. Stanisława Ry¶ z Machnówki 39. ¶p. Janusz Ciołkosz ze Zręcina 40. ¶p. Janusz Ginalski ze Zręcina 41. ¶p. Maria Szubra ze Zręcina 42. ¶p. Janusz Lichoń ze Zręcina 43. ¶p. Jerzy Węgrzyn zamieszkałego we Wrocławiu 44. ¶p. Zofia Gładysz z Machnówki 45. ¶p. Tadeusz Krzanowski ze Zręcina 46. ¶p. Dariusz Wajs ze Zręcina 47. ¶p. Matylda Foremny ze ¦wierzowej Polskiej
48. ¶p. Jan Panek ze Zręcina
49. ¶p. Zdzisław Kozioł ze ¦wierzowej Polskiej

Boże, miłosierny Panie, daj duszom Tych zmarłych miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasno¶ć Twojego ¶wiatła.


Jurek Szczurosoby zmarłe Ľródło:http://zrecin.przemyska.pl/
  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
ZRĘCIN WITA

FANPAGE ZRĘCIN

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

ICH KORZENIE Sˇ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje ¦lubne i Okoliczno¶ciowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia ¶w. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUˇ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ¦MIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ¦WIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

¦więto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNO¦CIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

¦więto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIE¦Ć WIGILIJNA cz 1
OPOWIE¦Ć WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony zwi±zane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Zwi±zane z miejscowo¶ciami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ¦WIERZOWA POL Gimnazjum
- ¦WIERZOWA POL OSP
- ¦WIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ¦WIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMO¦CI LOKALNE

Wiadomo¶ci


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własn± Stronę Internetow± | Zgło¶ nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu