zręcińskie autostrady
Dodane przez zrecin dnia 23.07.2009
W mediach słyszymy dość często o budowie autostrad. Jak zwykle rząd mówi, że buduje, opozycja, że opieszale. Co z drogami innymi? - nikt nie pyta. Gdy żyli Ignacy Łukasiewicz i Karol Klobassa o powiecie krośnieńskim pisano, że ma najlepsze drogi w całej Galicji. Była to zasługa tych dwóch Panów.Dzisiaj w Zręcinie nie wszystkie drogi posiadają nawierzchnie asfaltową. Tylko przy

Rozszerzona zawartość newsa


samej ul. Konopnickiej znajdują się trzy ulice, których drogi nie posiadają ani jednego metra asfaltu, a nawet można zaryzykować stwierdzenie , że są słabo utwardzone - czyli nie przygotowane do położenia nawierzchni asfaltowej.

Są to: ulice: Zapłocie, Krzywa i Nowa.
Dwie następne tylko w połowie są wyasfaltowane: ul. Śliwinki i Szkolna.
Są to jedne ze starszych ulic miejscowości mimo, iż nazwa jednej z nich mówi co innego.

Dlatego cieszy fakt, że 22 lipca 2009 roku ulica Długa została na odcinku 92 metrów  wyasfaltowana. Dla ciekawskich podajemy szczegóły:
grubość asfaltu - 7 cm
szerokość  - 315 cm
Zdjęcia pokazują asfaltowanie ulicy Długiej.