ODPADY W GMINIE CHORKÓWKA
Dodane przez zrecin dnia 11.02.2021

W związku z wieloma pytaniami co do organizacji i odbierania odpadów, dystrybucji worków i naklejek informuję, że na styczniowej Sesji RG Chorkówka, Wójt Gminy zapewnił, że wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie http://chorkowka.pl (administrator tej strony nie usuwa starych informacji więc czytając proszę zwracać uwagę na daty).
Dla tych, którzy jeszcze takiej wiedzy nie mają postaram się przedstawić najważniejsze zmiany:

WORKI
- Wyłącznym dystrybutorem worków jest UG Chorkówka.
- Worki należy ....


Rozszerzona zawartość newsa


 

W związku z wieloma pytaniami co do organizacji i odbierania odpadów, dystrybucji worków i naklejek informuję, że na styczniowej Sesji RG Chorkówka, Wójt Gminy zapewnił, że wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie http://chorkowka.pl (administrator tej strony nie usuwa starych informacji więc czytając proszę zwracać uwagę na daty).

Dla tych, którzy jeszcze takiej wiedzy nie mają postaram się przedstawić najważniejsze zmiany:

WORKI
- Wyłącznym dystrybutorem worków jest UG Chorkówka.
- Worki należy odbierać w wyznaczonych miejscach i terminach w poszczególnych miejscowościach (czarne kupuje się w własnym zakresie jak w 2020 r.).
- Gdy braknie worków czy nie zostały w wyznaczonym terminie odebrane można je odebrać w Urzędzie Gminy w Chorkówce.
- Ze względu na likwidację dzwonów zwiększono ilość worków żółtych, zielonych i niebieskich z 6 na 8 szt. na osobę.
- Worki czarne w dalszym ciągu są nielimitowane.
 - W dalszym ciągu, każdy w ramach przysługującej mu sumy worków, może wybrać dowolną ilość sztuk worków odpowiedniego koloru.
- Dodatkowe worki żółte, zielone, niebieskie oraz pozostałe kolory, prócz czarnego, można otrzymać tylko i wyłącznie w Urzędzie Gminy w Chorkówce.

NAKLEJKI
- Naklejki z 2020 roku są nieaktualne.
- Naklejki należy odbierać w wyznaczonych miejscach i terminach w poszczególnych miejscowościach czy nie zostały w wyznaczonym terminie odebrane można je odebrać w Urzędzie Gminy w Chorkówce.
- Nowych naklejek nie można kserować czy w inny sposób powielać, ponieważ każda z nich ma inny kod, nie tylko ze względu na rodzaj odpadów, ale na każdy kolejny worek (np. gdy oddajemy 3 worki żółte, to każdy z nich ma inny kod.
- Nowe naklejki są przypisane imiennie do konkretnej osoby składającej deklarację.
- Firma odbierająca odpady ma obowiązek wczytywać każdy odbierany worek celem kontroli ilości worków odbieranych z danej posesji oraz całej gminy.
- worki nieposiadające nowych, oryginalnych naklejek nie będą odbierane.

PSZOK  
Od 1 stycznia 2021 r PSZOK w Chorkówce będzie czynny tylko w soboty od godziny 8.00 „do 12.00.
- PSZOK-u odbierane będą wyłącznie odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Chorkówka.

-Nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

*ODPADY LIMITOWANE ODBIERANE W PSZOK- u

-odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym elementy betonowe, ceglane, tynki, tapety, okleiny, papa) – tylko w systemowych workach popielatych (do 6 worków rocznie 60 l. z gospodarstwa domowego),
- odpady zielone – tylko w systemowych workach brązowych 6 worków na posesję.
- popiół i odpady paleniskowe – tylko w systemowych workach popielatych (do 4 worków rocznie 60 l. z gospodarstwa domowego),
- opony (do 4 sztuk rocznie z gospodarstwa domowego)

* W przypadku odbioru odpadów limitowanych, do tej pory, musiała być osobiście osoba, która składała deklarację z Dowodem osobistym, to miało się zmienić więc, aby uniknąć nieporozumień przed udaniem się do PSZOK-u należy się upewnić, kto może oddać np. opony.

Jurek Szczur