Sto tysięcy złotych dla zręcińskiej parafii - dziękujemy.
Dodane przez zrecin dnia 31.07.2020

Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania dotacji celowych w 2020 roku na prace konserwatorskie  (...) przyznali  zręcińskiej parafii dotację celową na remont ogrodzenia w wysokości 100 000 złotych.

Nie byłoby to możliwe gdyby nie działania Pani dr Joanny Bril, która zabiegała o te środki dla naszej parafii. Dlatego w imieniu zręcińskich parafian serdeczne Jej dziękujemy.
Nasze podziękowania kierujemy także do Grzegorza Węgrzynowskiego Wójta Gminy Chorkówka, który bardzo popierał starania ...
 


Rozszerzona zawartość newsa

Na zdjęciu: Joanna Bril (druga z lewej) ze Starostą Krośnieńskim Janem Pelczarem, Wójtem Gminy Chorkówka Grzegorzem Węgrzynowskim  podczas wizyty Wicepremiera Piotra Glińskiego - Ministra kultury i dziedzictwa narodowego w zręcińskim kościele, których oprowadza Wicedziekan ks. proboszcz Wacław Socha.


Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania dotacji celowych w 2020 roku na prace konserwatorskie  (...) przyznali  zręcińskiej parafii dotację celową na remont ogrodzenia w wysokości 100 000 zł.
Poza naszą parafią jeszcze 103 podmioty z województwa podkarpackiego otrzymały różnej wysokości dotacje. Zręcińska parafia znalazła się jednak wśród dziesięciu podmiotów, które otrzymały największe wsparcie finansowe.

Nie byłoby to możliwe gdyby nie działania Pani dr Joanny Bril, która zabiegała o te środki dla naszej parafii. Dlatego w imieniu zręcińskich parafian serdeczne Jej dziękujemy. Tym bardziej, że Pani Joanna jest pierwszą, od dłuższego czasu osobą spoza gminy, pełniącą funkcje publiczną, która chciała i skutecznie pomogła parafii, ale i samemu Zręcinowi, bo odnowione ogrodzenie zwiększy estetykę miejscowości.


Nasze podziękowania kierujemy także do Grzegorza Węgrzynowskiego Wójta Gminy Chorkówka, który bardzo popierał starania o te fundusze, wielokrotnie rozmawiając na ten temat z Panią Joanną i robił wszystko by te pieniądze trafiły do gminy Chorkówki.
 
Na ręce Pani dr Joanny Bril kierujemy także podziękowania dla Zarządu i Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego, którzy te Jej starania dla zręcińskiej parafii poparli. Dziękujemy.
 
Pani Joanna jest Radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego, wiceprzewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, oraz pracuje w Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. Należy do Klubu Radnych PiS Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Zajmuje również stanowisko Prodziekana Wydziału Ekonomii Transportu i Gospodarki Przestrzennej na PSW w Jaśle. Rodzinnie związana jest ze Zręcinem, w którym często gości.