GRATULACJE
Dodane przez zrecin dnia 27.06.2009
 Tak się złożyło, że w obecnym Roku Kapłańskim, miały miejsce już dwa miłe wydarzenia związane księżmi z naszej parafii. Pierwsze, to Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. prałata Jerzego Moskala. Drugie związane jest z naszym rodakiem ks. prałatem Mieczysławem Wolaninem. Otóż dwa dni po wspomnianych uroczystościach, w Lublinie na KUL'u odbyła się  obrona Jego pracy doktorskiej. Tym samym ks. prałat dr Mieczysław Wolanin jest drugim kapłanem, po śp. ks. dr Marianie Kaszowskim, ze Zręcina, a trzecim z parafii, po ks. dr hab. Dariuszu Dziadoszu ze Świerzowej Polskiej z tytułem naukowym doktora.
Należy również podkreślić, że i obecny nasz proboszcz, właściwie od 2006 roku mieszkaniec  naszej parafii,  posiada tytuł doktorski. Właście dr Wacław Socha, ks. prałat Jerzy Moskal i  ks. Andrzej Wolanin, nasz rodak reprezentowali Zręcin i parafię podczas obrony pracy doktorskiej.
Z okazji uzyskana stopnia naukowego doktora, składamy ks. dr Mieczysławowi Wolaninowi serdeczne gratulacje.

Przypomnijmy, że ks. prałat dr Mieczysław Wolanin jest proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie (diecezja sandomierska), gdzie wybudował między innymi piękny kościół z dzwonnicą. Pełni również funkcje dziekana. 

W czytaj więcej - tekst i zdjęcia, które ukazały się na Oficjalnej stronie Nowej Dęby.


Rozszerzona zawartość newsa

Zdjęcia kościoła w Nowej Dębie, źródło: strona parafii.


Artykuł ze strony NOWEJ DĘBY:

23 czerwca 2009 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się obrona pracy doktorskiej ks. dziekana Mieczysława Wolanina, proboszcza Parafii Matki Bożej Królowej Polski.

   Pracę pt. „Pozaliturgiczna działalność ewangelizacyjna w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie w l. 1985-2007” doktorant bronił na Wydziale Teologii KUL przed komisją, której przewodniczył O. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Władysław Głowa, kierownik Katedry Homiletyki, zaś recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Władysław Nowak, kierownik katedry Teologii Praktycznej i Ekumenium na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i prof. dr hab. Helena Słotwińska, kierownik Katedry Katechetyki Integralnej KUL. Członkami komisji byli także: ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski, ks. dr hab. Czesław Krakowiak, ks. dr hab. Zdzisław Janiec i ks. dr hab. Zbigniew Wit.

   Obrona rozpoczęła się od wystąpienia ks. promotora, który przedstawił sylwetkę ks. doktoranta i ocenę jego pracy. Następnie ks. Mieczysław Wolanin zaprezentował cel i założenia pracy, której istotą było szukanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i przez jakie podmioty ewangelizacyjne na przestrzeni lat 1985-2007 była prowadzona w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie pozaliturgiczna działalność ewangelizacyjna. W rozdziale pierwszym pracy została przedstawiona ewangelizacja w ujęciu liturgicznym, a w rozdziale drugim Parafia p.w. MBKP w Nowej Dębie jako miejsce działalności ewangelizacyjnej. Rozdział trzeci poświęcony jest podmiotom ewangelizacyjnej misji Kościoła w Parafii Matki Bożej Królowej Polski, zaś ostatni, czwarty rozdział ukazuje sposoby pozaliturgicznej działalności ewangelizacyjnej w latach 1985-2007, czyli w okresie od podziału Nowej Dęby na dwie wspólnoty parafialne do Złotego Jubileuszu Parafii.

   Następnie głos zabrali recenzenci, przedstawiając swoje oceny pracy. Następnie ks. doktorant odpowiadał na pytania zadawane przez członków komisji. Po wysłuchaniu odpowiedzi broniącego pracę przewodniczący komisji ogłosił, że wystąpi do Rady Wydziału o nadanie ks. M. Wolaninowi tytułu doktora, ponieważ obrona dowiodła wartości jego pracy.

   Gratulacje ks. doktorantowi składali m.in.: ks. biskup Edward Białogłowski wraz z kolegami z roku księdza doktoranta, ks. infułat Stanisław Mac, proboszcz Bazyliki Katedralnej w Rzeszowie, ks. Marek Flis, Dyrektor Administracyjny Seminarium w Sandomierzu, ks. Mariusz Telega, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu i ks. Józef Szczepański, Dyrektor Finansowy Kurii, ks. prałat Jan Kozioł, Dziekan Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli, ks. Zygmunt Wawrzyszko, emerytowany dziekan, ks. prałat Jerzy Moskal, emerytowany dziekan ze Zręcina, ks. prałat Stanisław Bar, dziekan dekanatu Tarnobrzeg Północ, ks. wicedziekan Antoni Sanecki, ks. prałat Eugeniusz Nycz oraz księża z gminy Nowa Dęba.
   Gratulacje złożył także brat ks. Mieczysława, ks. Andrzej Wolanin wraz ze swoim obecnym proboszczem i dziekanem z Radymna, Czesławem Jaworskim. Najlepsze życzenia przekazali także obecni na obronie Wiesław Ordon, burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Wojciech Serafin – przewodniczący Rady Miejskiej, płk Adam Nowotny – dowódca Jednostki Wojskowej, Stanisław Wójcik – były prezes ZM „Dezamet” wraz ze współpracownikiem Marianem Piechotą, długoletni organista Kazimierz Serwinowski, kościelny Antoni Majdański, Czesław Gurdak – kierownik budowy kościoła wraz z żoną Barbarą, Krzysztof Tęcza z żoną Dorotą („Dębianka”) oraz przedstawiciele niektórych grup parafialnych.

Jerzy Sudoł
źródło tekst i foto: Oficjalna strona Nowej Dęby.