2 MAJA - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dodane przez zrecin dnia 02.05.2020

Czy wiesz kiedy właściwie powstały flagi. Otóż flagi państwowe i narodowe w formie jakie znamy obecnie – a więc ustandaryzowana, postrzegana jako symbol państwa i narodu, zaczęły występować dopiero w końcu XVIII w. wcześniej były jedynie bandery, chorągwie, kokardy mało związane z całym państwem czy narodem.
Polska flaga ma zaledwie 100 lat. Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919r. uchwalił ustawę że:  „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony (odcienie czerwonego zmieniały się) w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony.”
To tyle o fladze, a jeśli chodzi o nasze barwy....


Rozszerzona zawartość newsa

 

Czy wiesz kiedy właściwie powstały flagi. Otóż flagi państwowe i narodowe w formie jakie znamy obecnie – a więc ustandaryzowana, postrzegana jako symbol państwa i narodu, zaczęły występować dopiero w końcu XVIII w. wcześniej były jedynie bandery, chorągwie, kokardy mało związane z całym państwem czy narodem.


Polska flaga ma zaledwie 100 lat. Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919r. uchwalił ustawę że:  „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony (odcienie czerwonego zmieniały się) w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony.”

Wydana w 1914 r. przez wielkiego księcia Michałowicza proklamacja do narodu polskiego, zapowiadająca swobody obywatelskie zawierała wizerunki flag czerwono - białych, więc o odwrotnym ułożeniu barw. Do 1919 roku na pocztówkach patriotycznych oraz na banderach statków nawet na starych zdjęciach z uroczystości wojskowych czy państwowych widzimy flagę gdzie kolor czerwony jest na górze.


To tyle o fladze, a jeśli chodzi o nasze barwy narodowe, uchwalone zostały na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 lutego 1831 roku. Uchwalono, że: „Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym”.

Wcześniej Jan Długosz opisując przygotowania do bitwy pod Grunwaldem pisze o „chorągwi wielkiej, na której wyszyty był misternie orzeł biały z rozciągnionemi skrzydły, dziobem rozwartym i z koroną na głowie, jako herb i godło całego Królestwa Polskiego”.


Nie wszyscy wiedzą, że nie zawsze nasze barwy to biały i czerwony. Np. podczas Konfederacji Barskiej barwy narodowe był trzy kolorowe: biało-czerwono-szafirowe, a w innym czasie nasze brarwy narodowe to kolory: biały, karmazynowy i granatowy.

J.S.