Złoty jubileusz kapłaństwa - zaproszenie
Dodane przez zrecin dnia 18.06.2009
 W niedzielę, 21 czerwca o godz. 11.30, w parafialnym kościele w Zręcinie,  odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta dziękczynna z okazji wspaniałego jubileuszu - jakim jest 50 lat kapłaństwa ks. prałata Jerzego Moskala. Z tej okazji przypomnijmy sobie artykuł z Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA autorstwa Pań: Ireny Zuzak ze Zręcina oraz Marii Drobek ze Świerzowej Polskiej, napisany i opublikowany w 2006 roku:

"Dziękczynienie za kapłańską posługę

Niedziela 27 sierpnia br. była szczególnym dniem roku dla parafii Zręcin, należącej do dekanatu Krosno III. W tym dniu, po 29 latach posługi, odchodził na zasłużoną emeryturę proboszcz ks. prał. Jerzy Moskal. Uroczystość

Rozszerzona zawartość newsa
miała miejsce podczas Mszy św., której głównym celebransem był Ksiądz Prałat. W koncelebrze uczestniczyli: ks. dziekan Jan Kutyna, proboszcz parafii pw. Świętych Piotra Apostoła i Jana z Dukli w Krośnie, ks. Józef Węgrzynek – serdeczny przyjaciel Księdza Prałata od lat dziecięcych, który mieszka i posługuje w Szwecji oraz dwaj miejscowi wikariusze – ks. Andrzej Niemiec i ks. Mirosław Baran.
Ks. prał. Jerzy Moskal objął posługę w naszej parafii 11 stycznia 1978 r., zastępując ciężko chorego proboszcza ks. prał. Stanisława Łuksika. Szybko poznaliśmy go jako gorliwego kapłana zabiegającego o rozwój duchowy parafii poprzez tworzenie z niej „Wspólnoty wspólnot”. Najpierw pojawił się młodzieżowy Ruch Światło-Życie, następnie przyszła kolej na Domowy Kościół, skupiający małżeństwa w 6 kręgach. Księdzu Proboszczowi przypadł zaszczyt pełnienia przez kilka lat posługi moderatora rejonowego Domowego Kościoła, a równocześnie funkcji dziekana. Przyjaźń z s. dr Bernadetą Lipian – postulatorką procesu beatyfikacyjnego służebnicy Bożej Anny Jenke zaowocowała wyjazdami nauczycieli na naukowe sympozja do Jarosławia oraz założeniem filii Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Zręcinie. Został również utworzony oddział Akcji Katolickiej. Od początku istnienia Radia Maryja, Ksiądz Prałat darzył je wielką sympatią, gdyż zależało mu na ciągłej formacji parafian. Wraz ze słuchaczami tej radiostacji wielokrotnie pielgrzymował w lipcu na Jasną Górę. Zainicjował comiesięczne Msze św. w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam, z równoczesnym utworzeniem Koła Przyjaciół Radia Maryja. Od trzech lat dzieci skupione w Podwórkowych Kółkach Różańcowych Dzieci są Jego wielką radością. Dwudziestoletnią tradycją stały się też pielgrzymki na Święto Miłosierdzia do krakowskich Łagiewnik, których nieodłącznym elementem były Rozmowy niedokończone. Na pielgrzymim szlaku znalazł się także Szczepanów, skąd pochodził patron naszej parafii – św. Stanisław Biskup i Męczennik.
Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II na Podkarpaciu w 1997 r. przyczyniła się do uzyskania przez ks. Jerzego Moskala tytułu prałata (za wzorowe nagłośnienie uroczystości kanonizacyjnej Jana z Dukli w Krośnie). Dwa lata później Ksiądz Prałat ze swoimi parafianami przeżywał wzruszające chwile w Starym Sączu, gdzie Ojciec Święty poświęcił Obraz Jezusa Miłosiernego do naszej świątyni. Uroczyste odsłonięcie obrazu, poprzedzone okolicznościowym Triduum odbyło się miesiąc później. W ten sposób uwieńczone zostały pragnienia publicznego uczczenia Miłosierdzia Bożego w naszej wspólnocie, które są kontynuowane cotygodniowym nabożeństwem. W tym samym czasie Ksiądz Prałat sprowadził z Fatimy statuę Matki Bożej, aby przypominała wiernym o konieczności modlitwy i pokuty. Okazją do wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa stały się pierwszopiątkowe adoracje Najświętszego Sakramentu, które w Roku Eucharystii odbywały się co tydzień.
Poszukując nowych form modlitwy, ks. prał. Jerzy Moskal w kwietniu 2004 r., zachęcił do udziału w całodobowym czuwaniu różańcowym przed Najświętszym Sakramentem, za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – zwanym Różańcowym Jerychem.
Chwile wzruszenia i głębokiej radości dostarczyła peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zewnętrznym wyrazem czci Maryi było zbudowanie 10 ołtarzy-bram na trasie przejazdu Matki Bożej przez naszą parafię. Do wewnętrznego zasłuchania się w przemawiającą do nas głosem swojego serca Maryję na Świętej Górze Pana zachęcał wszystkich śp. bp Stefan Moskwa – kolega kursowy Księdza Prałata.
W czasie prawie 29-letniego posługiwania ks. Jerzego w naszej parafii, zrodziły się liczne powołania kapłańskie: ks. dr. Mariana Kaszowskiego, ks. Romana Majki, ks. Witolda Szczura, ks. dr. Dariusza Dziadosza, ks. Andrzeja Wolanina, ks. Jana Wosiewicza, ks. Grzegorza Rucyka, i zakonne: s. Marii Lech, s. Iwony Kutyny, s. Barbary Stec, s. Doroty Krakowieckiej, s. Ewy Zajdel.
W myśl reguły benedyktyńskiej „ora et labora”, Ksiądz Prałat nie ograniczał swej działalności jedynie do wzrostu duchowego parafian, ale dał się poznać jako wytrawny budowniczy. Kolejne lata pasterzowania obfitowały w troskę we wznoszeniu trwałych pomników miłości do Boga – świątyń w sąsiednich miejscowościach naszej parafii: w Szczepańcowej, Żeglcach, Leśniówce. Jako gospodarz parafii ks. prał. Moskal zadbał o mieszkanie dla posługujących nam kapłanów – budując nową plebanię.
Życie nie szczędziło mu wielkich i odpowiedzialnych obowiązków. Nadszedł dzień, gdy trzeba było podjąć gigantyczną pracę ratowania naszej świątyni. Cała parafia podzielona na „10” ofiarnie włączała się w jej kapitalny remont. Została wymieniona więźba dachowa, pokrycie miedzią, zewnętrzne tynkowanie, założono ochronne okna na witrażach, wykonano odwodnienie, wzmocniono fundamenty, ułożono kostkę brukową wokół kościoła, wykonano zewnętrzne i wewnętrzne oświetlenie kościoła, nowe nagłośnienie. Odrestaurowano drzwi, konfesjonały i ławki. Trwałym akcentem wieńczącym posługiwanie w Zręcinie było wzniesienie pięknej kaplicy cmentarnej, architekturą bardzo zbliżonej do naszej świątyni, wraz z otaczającym ją parkingiem.
Podejmowanie szybkich i bardzo odpowiedzialnych decyzji wymagało ogromnego zaangażowania, rzetelnej wiedzy, doskonałej organizacji, wielkiej odwagi i wysokich nakładów finansowych. To wszystko z pomocą Bożą, wstawiennictwem Matki Najświętszej i błogosławieństwem świętych Pańskich udało się przy życzliwości, zrozumieniu i ofiarności parafian.
Te ważne i bardzo odpowiedzialne prace nasz Proboszcz wspierał całym swoim sercem, tymi problemami żył, poświęcił im wiele nieprzespanych nocy i oddał część swojego życia. Swoje uznanie dla zasług Księdza Prałata, w serdecznych słowach podzięki oraz symbolicznych bukietach róż wyrazili podczas uroczystej Mszy św. przedstawiciele: ministrantów, młodzieży oazowej, Domowego Kościoła, parafian, nauczycieli, pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańcy Szczepańcowej. Całą uroczystość uświetnił chór pod kierunkiem organisty Jana Kasperkowicza.

Irena Zuzak, Maria Drobek "