ARCYBISKUP PRZEMYSKI ADAM SZAL NAMAWIA DO POZOSTANIA W NIEDZIELĘ W DOMU
Dodane przez zrecin dnia 14.03.2020
ARCYBISKUP PRZEMYSKI ADAM SZAL NAMAWIA DO POZOSTANIA W NIWDZIELĘ W DOMU I ROZSZERZA DYSPENSĘ
(...) w poczuciu odpowiedzialności za siebie nawzajem oraz w trosce o zdrowie i życie, proszę o przekazanie – wszelkimi dostępnymi środkami medialnymi i komunikacyjnymi – wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Przemyskiej zachęty do skorzystania z udzielonej dyspensy...

Rozszerzona zawartość newsa

 

ARCYBISKUP PRZEMYSKI ADAM SZAL NAMAWIA DO POZOSTANIA W NIWDZIELĘ W DOMU I ROZSZERZA DYSPENSĘ

 

 

(...) w poczuciu odpowiedzialności za siebie nawzajem oraz w trosce o zdrowie i życie, proszę o przekazanie – wszelkimi dostępnymi środkami medialnymi i komunikacyjnymi – wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Przemyskiej zachęty do skorzystania z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w kościele we Mszy Świętej. Dyspensa zostaje rozszerzona na wszystkie osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe. Wiernych korzystających z dyspensy prosimy o korzystanie z transmisji radiowych i telewizyjnych, w szczególności przeprowadzanych przez Radio FARA."
 

 

TUTAJ CAŁY TEKS;https://przemyska.pl/2020/03/14/komunikat-kurii-metropolitalnej/