URZĄD GMINY CHORKÓWKA INFORMUJE
Dodane przez zrecin dnia 13.03.2020

Szanowni Mieszkańcy, Klienci naszego Urzędu !

Informujemy, że 13 marca br., od godz. 10.30
Urząd Gminy Chorkówka zostaje zamknięty
dla Klientów

Prosimy o kontakt ...


Rozszerzona zawartość newsa

 

URZĄD GMINY CHORKÓWKA INFORMUJE

Szanowni Mieszkańcy, Klienci naszego Urzędu !

Informujemy, że 13 marca br., od godz. 10.30
Urząd Gminy Chorkówka zostaje zamknięty
dla Klientów

Prosimy o kontakt telefoniczny:
Podatki: 13 43 869 42, 13 43 869 64;
Zagospodarowanie przestrzenne, decyzje o warunkach zabudowy, budownictwo: 13 43 869 54;
Gospodarka odpadami: 13 43 869 52;
Zezwolenia na wycinkę drzew; Drogownictwo; Oświetlenie uliczne; Ochrona p.poż. 13 43 869 52;
Obrona cywilna; Sprawy wojskowe; Zarządzanie kryzysowe: 13 43 869 56;
Ochrona środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo, zarządzanie mieniem komunalnym: 13 43 869 49;
Ewidencja działalności gospodarczej: 13 43 869 53, 13 43 869 59;
Dowody osobiste, ewidencja ludności: 13 43 869 55;
Urząd Stanu Cywilnego: 13 43 869 38.

Kasa Urzędu Gminy nie przyjmuje płatności
tak jak informowaliśmy wczoraj, prosimy o dokonywanie płatności elektronicznych.

W bardzo pilnych sprawach istnieje możliwość złożenia dokumentów w Biurze Obsługi Klienta (parter)

źródło:http://chorkowka.pl/index.php/2020/03/13/wazne-2/