GRUPA REKONSTRUKCYJNA ZE ZRĘCINA WYSTAWIŁA WARTY
Dodane przez zrecin dnia 02.11.2019
Odwiedzając w Święto Wszystkich Świętych zręciński cmentarz mogliśmy zobaczyć wystawione Warty Honorowe przy Tablicy Poległych i Ofiar I i II wojny światowej ze Zręcina oraz w innym miejscu, w którym znajdowała się kwatera wojskowa z mogiłami poległych żołnierzy z I wojny światowej różnej narodowości.
 
To piękny hołd oddany przez Grupę Rekonstrukcyjną OP11 ze Zręcina. To cześć i uszanowanie oddane tym wszystkim, których czas wojny zastał w pełni życia i w imię ....

Rozszerzona zawartość newsa
Odwiedzając w Święto Wszystkich Świętych zręciński cmentarz mogliśmy zobaczyć wystawione Warty Honorowe przy Tablicy Poległych i Ofiar I i II wojny światowej ze Zręcina oraz w innym miejscu, w którym znajdowała się kwatera wojskowa z mogiłami poległych żołnierzy różnej narodowości z I wojny światowej.
 
To piękny hołd oddany przez Grupę Rekonstrukcyjną OP11 ze Zręcina.
To cześć i uszanowanie oddane tym wszystkim, których czas wojny zastał w pełni życia i w imię wolności oddali oni swe życie, niejednokrotnie młode życie, na ofiarę za wolność.
 
Ta warta, Grupy Rekonstrukcyjnej OP11 ze Zręcina, to wyraz dumy z tych naszych bohaterów, których przelana krew na polu walki, czy oddane życie przez ofiary jest największym darem jaki mogli nam dać.
Bo nie ma nic cenniejszego dla Narodu jak wolna Ojczyzna, bo nie ma bardziej wartościowego, bardziej dobrego, bardziej wspaniałego, bardziej szlachetnego człowieka, od tego, który życie swoje za wolność drugiego oddaje.
 
Swoją służbę przy naszym cmentarzu pełnili również strażacy z OSP Zręcina, Machnówki i Świerzowej Polskiej. Im też należy się przynajmniej jedno słowo: DZIĘKUJEMY. Dziękujemy za to, że mogliśmy bez problemu zaparkować swoje pojazdy w pobliżu cmentarza i nie czekając w korkach bezpiecznie, szybko i sprawnie z parkingów wyjechać.
J.S.