Oni już od nas odeszli ... / Jurek Szczur
Dodane przez zrecin dnia 30.10.2019

To nasza wdzięczno¶ć, każe nam pamiętać, bo tylko PAMIĘĆ zachowuje bicie serc tych co odeszli, je¶li jej zabraknie czas zatrze kamienne napisy, nawet granit się rozkruszy i nikt nie będzie wiedział, że kto¶ taki tu kiedy¶ żył, był i tworzył nasz± historię.

Przypomnijmy sobie tych naszych bliskich, s±siadów i znajomych ze zręcińskiej parafii (Machnówki, ¦wierzowej Polskiej i Zręcina), których już nie spotkamy na naszych ulicach czy autobusie, z którymi już nie zamienimy paru słów, nie zadzwonimy życz±c dobrych ¶wi±t, których już nie przeprosimy, z którymi się już nie pogodzimy, którym nie okażemy swojej wdzięczno¶ci, nie powiemy, że byli dobrymi ludĽmi, wspaniałymi s±siadami, wiernymi przyjaciółmi, że ich lubimy czy kochamy, że im jeste¶my dozgonnie wdzięczni. Za póĽno na takie słowa bo oni w ostatnim roku już od nas odeszli, odeszli na wieczny spoczynek: ....


Rozszerzona zawarto¶ć newsa

 

Co w naszej polskiej mentalno¶ci każe nam w tych dniach listopadowych odwiedzać groby. Tradycja, zwyczaj, wiara? Co to za ¶więto, że nieraz przemierzamy kilkaset kilometrów by stan±ć ze ¶wiatłem i kwiatem, choć na chwilę, przy grobie naszych bliskich bez względu na pogodę. Nie wszyscy jeste¶my wierz±cy, nie wszyscy jeste¶my chrze¶cijanami, ale większo¶ć z nas w tym dniu jest obecna na tym skrawku ziemi z t± różnic±, że jedni zapalaj± znicz inni kład± kamień, kto¶ szepcze modlitwę, a kto¶ inny wspomina zapamiętane chwile czy spotkania z osob±, która już odeszła.
S± i tacy którzy przemierzaj± cmentarz i przystaj± przy grobach naszych bohaterów, którzy zginęli lub walczyli o nasz± wolno¶ć, ludzi zasłużonych OjczyĽnie czy regionowi. Często zastanawiałem się, co każe tym ludziom prowadzić swoje dzieci do grobu Honoraty i Ignacego Łukasiewiczów na zręcińskim cmentarzu ponad 130 lat po ich ¶mierci by zapalić znicz, aż tyle zniczy (!)– szacunek, wdzięczno¶ć, patriotyzm?  

To nasza ludzka, zacna i poczciwa pamięć karze nam o nich wspominać. To pamięć karze  wykuwać w kamiennych tablicach imiona naszych zmarłych, a tęsknota za najbliższym przyci±ga nas w to miejsce, mimo iż kamienne groby milcz± i nie usłyszymy tam głosów tych co odeszli.
 
To nasza wdzięczno¶ć, każe nam pamiętać, bo tylko PAMIĘĆ zachowuje bicie serc tych co odeszli, je¶li jej zabraknie czas zatrze kamienne napisy, nawet granit się rozkruszy i nikt nie będzie wiedział, że kto¶ taki tu kiedy¶ żył, był i tworzył nasz± historię.

Przypomnijmy sobie tych naszych bliskich, s±siadów i znajomych ze zręcińskiej parafii (Machnówki, ¦wierzowej Polskiej i Zręcina), których już nie spotkamy na naszych ulicach czy autobusie, z którymi już nie zamienimy paru słów, nie zadzwonimy życz±c dobrych ¶wi±t, których już nie przeprosimy, z którymi się już nie pogodzimy, którym nie okażemy swojej wdzięczno¶ci, nie powiemy, że byli dobrymi ludĽmi, wspaniałymi s±siadami, wiernymi przyjaciółmi, że ich lubimy czy kochamy, że im jeste¶my dozgonnie wdzięczni. Za póĽno na takie słowa bo oni w ostatnim roku już od nas odeszli, odeszli na wieczny spoczynek:

Listopad 2018
1. ¶p. Wiesław Firlej ze Zręcina,
2.  ¶p. Stanisław Liany ze ¦wierzowej Polskiej
3. ¶p. Leopold Skóra ze Zręcina
4. ¶p. Andrzej Go¶cimiński ze ¦wierzowej Polskiej
5. ¶p. Edwarda Skalska ze Zręcin
Grudzień 2018
6. ¶p. Franciszek Radomski ze Zręcina
7. ¶p. Roman Dembiczak ze Zręcina.
8. ¶p. Krystyna Gradowicz ze Zręcina,
9. ¶p. Marian Adamik ze ¦wierzowej Polskiej
Styczeń 2019
10. ¶p. Jadwiga Kozubal
11. ¶p. Zbigniew Nowak ze ¦wierzowej Polskiej
Luty 2019              
12. ¶p. Stanisław Paradysz ze ¦wierzowej Polskiej
13. ¶p. Stanisław Waldemar Gaj ze Zręcina
14. ¶p. Wacław Jankowski z Machnówki
15. ¶p. Janina Dańczak ze ¦wierzowej Polskiej
Marzec 2019
16. ¶p. Józef Kielar ze Zręcina
17. ¶p. Krystyna Kochańska ze ¦wierzowej Polskiej
18. ¶p. Maria Mermon ze Zręcina
19. ¶p. Zofia Szczepańska ze Zręcina
20. ¶p. Henryka DĽiugan ze Zręcina
Kwiecień 2019
21. ¶p. Helena Słowakiewicz ze Zręcina
22. ¶p. Anna Jasłowska ze Zręcina
23. ¶p. Jan Rodzinka ze Zręcina
24. ¶p. Natalia Półchłopek ze Zręcina
25. ¶p. Maria Zadylak również ze Zręcina
26. ¶p. Stanisław Skalski ze Zręcina
27. ¶p. Anzelma Kłapkowska ze ¦wierzowej Polskiej
Maj 2019
28. ¶p. Janina Borek ze Zręcina
29. ¶p. Andrzej Kupiec ze ¦wierzowej Polskiej
Czerwiec 2019
30. ¶p. Józef Pelczar ze ¦wierzowej Polskiej
31. ¶p. Jan Socha ze Zręcina
32. ¶p. Czesław Wojtas ze Zręcina
Lipiec 2019
33. ¶p. Danuta Gaj ze Zręcina
34. ¶p. Maria Szczur ze Zręcina
35. ¶p. Marian Ry¶ z Machnówki
Sierpień 2019
36. ¶p. Zofia Cichoń ze ¦wierzowej Polskiej
Wrzesień 2019
37. ¶p. Eugeniusz Bugielski ze ¦wierzowej Polskiej  
38. ¶p. Anna Wajda ze Zręcina
39. ¶p. Marian Buczyński ze Zręcina
PaĽdziernik 2019
40. ¶p. Helena Janas ze ¦wierzowej Polskiej


Boże, miłosierny Panie, daj duszom Tych zmarłych miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasno¶ć Twojego ¶wiatła.

Jurek Szczur

osoby zmarłe Ľródło:http://zrecin.przemyska.pl/