Czy wiesz, że:
Dodane przez zrecin dnia 22.05.2009
W maju br. Klub Młodzieży działający w Zręcinie w budynku Domu Ludowego obchodzi już 10. urodziny. Wyżej skan historycznej już informacji, która ukazała się w Wiadomościach Powiatowych (w numerze pilotażowym, wydanym przez Komisję Rozwoju i Promocji Powiatu. Czerwiec 1999). W Klubie mieści się

Rozszerzona zawartość newsa
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, który prowadzi MAREK PACEK - przewodniczący GKRPA, absolwent Studium Umiejętności Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.

Meeting Grupy AA "DROGA" - każdy piątek godz. 1900 (w sezonie zimowym 1800)

Oferta Programowa Klubu:
- udzielanie szczegółowych informacji o sposobach udzielania pomocy i miejscach uzyskania.
- przybliżanie wiedzy na temat zespołu uzależnienia od alkoholu.
- przybliżanie wiedzy na temat współuzależnienia członków rodziny szczególnie żon, matek a także dzieci.
- rozmowy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz nadużywającymi alkoholu, motywowanie do podjęcia terapii.
- rozpoznania w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania.
- uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej
- rozprowadzanie materiałów informacyjnych, ulotek i wydawnictw dotyczących choroby alkoholowej i współuzależnienia.
- dodawanie otuchy osobom borykającym się z problemem alkoholowym