RYSZARD PRĘTNIK - SOŁTYS ZRĘCINA INFORMUJE
Dodane przez zrecin dnia 05.03.2019

Jak czytamy na FB Gminie Chorkówka, rozpoczynają się Zebrania Wiejskie, podczas których odbędą się wybory do Rad Sołeckich oraz głosowanie nad rozdysponowaniem środków drogowych.

W zebraniach udział wezmą również policjanci z posterunku w Chorkówce, którzy podsumują stan bezpieczeństwa na terenie gminy oraz przeprowadzą ankietę.


Rozszerzona zawartość newsa