Powiat dotuje lokalne zabytki / Powiat Krośnieński
Dodane przez zrecin dnia 20.02.2019

- Samorząd Powiatu Krośnieńskiego od lat otacza zabytki w powiecie szczególną opieką (...) Działania Powiatu są dużym wsparciem dla właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych (...)

- mówi starosta krośnieński Jan Pelczar.

Dofinansowanie przyznano m.in. parafii w Zręcinie na....


Rozszerzona zawartość newsa

Powiat Krośnieński w tym roku przekaże ze swojego budżetu 84 tys. zł na prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych Spośród dziewięciu wniosków o przyznanie dotacji Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował osiem. Stosowne umowy z podmiotami, które otrzymały dotacje podpiszą starosta krośnieński Jan Pelczar i wicestarosta Andrzej Guzik.


 

- Samorząd Powiatu Krośnieńskiego od lat otacza zabytki w powiecie szczególną opieką przyznając dotacje na wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, aby przywrócić im świetność. Działania Powiatu są dużym wsparciem dla właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, wpływają na poprawę stanu zachowania wielu cennych dóbr naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego, które mają znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe -  mówi starosta krośnieński Jan Pelczar.

Dofinansowanie przyznano m.in. parafii w Zręcinie na prace konserwatorskie przy organach; parafii w Krościenku Wyżnym na prace budowlane przy kościele parafialnym oraz w Jaśliskach na konserwację ołtarza w kaplicy Matki Bożej Różańcowej. Dzięki dotacji zabytkowy kościół parafialny w Klimkówce doczeka się konserwacji stolarki drzwiowej, a w Muzeum Zamkowym Kamieniec przeprowadzone zostaną prace renowacyjno – konserwatorskie.

O finansowe wsparcie do planowanych prac mogą starać się właściciele i osoby zarządzające takimi obiektami.

Autor: Powiat Krośnieński