PRAWIE WSZYSTKO NA TEMAT ŚMIECI W 2019 R./ UG CHORKÓWKA
Dodane przez zrecin dnia 20.12.2018

WORKI

Gmina Chorkówka informuje, że worki na odpady segregowane, naklejki na worki oraz harmonogramy odbioru odpadów na 2019 rok będą wydawane w godz. od 9.00 do 19.00
Dla Zręcina i Świerzowej Polskiej W PIĄTEK 21 GRUDNIA W DOMU LUDOWYM
Istnieje możliwość wyboru koloru worków według indywidualnych potrzeb.
ZBIÓRKA ODPADÓW W STYCZNIU

Ponadto...


Rozszerzona zawartość newsa

WORKI

Gmina Chorkówka informuje, że worki na odpady segregowane, naklejki na worki oraz harmonogramy odbioru odpadów na 2019 rok będą wydawane w godz. od 9.00 do 19.00
Dla Zręcina i Świerzowej Polskiej W PIĄTEK 21 GRUDNIA W DOMU LUDOWYM
Istnieje możliwość wyboru koloru worków według indywidualnych potrzeb.

ZBIÓRKA ODPADÓW W STYCZNIU

Ponadto informuje się, że pierwsza zbiórka odpadów komunalnych w 2019 roku będzie realizowana
w następujące dni dla miejscowości:

7 stycznia 2019 r.: Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Sulistrowa,

9 stycznia 2019 r.: Szczepańcowa, Świerzowa Polska,

14 stycznia 2019 r.: Chorkówka, Kopytowa, Leśniówka, Poraj, Żeglce,

16 stycznia 2019 r.: Bóbrka, Machnówka, Zręcin.

OPŁATY
Od stycznia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki miesięczne za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– za odpady zebrane selektywnie – 10,00 zł od osoby,

– za odpady zebrane w sposób nieselektywny – 20,00 zł od osoby.

 

DODATKOWE USŁUGI W 2019 R.

W ramach podwyższonej opłaty (10 zł i 20 zł) zostaną uruchomione dodatkowe usługi. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane sprzed posesji oraz będzie możliwość oddania odpadów segregowanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK

PSZOK
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorkówce (PSZOK):
17 grudnia 2018 Redaktor

Lokalizacja i godziny otwarcia:

– PSZOK zlokalizowany jest w Chorkówce, wjazd naprzeciwko Kompleksu Sportowego,

– czynny (od stycznia):

    wtorek  8:00 – 10:00,
    czwartek: 15:00 – 17:00
    sobota: 9:00-11:00

Warunki dostarczania odpadów:

– odbierane będą wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Chorkówka,

– odpady przyjmowane będą w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami,

– nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK:

    przeterminowane leki i chemikalia,
    farby, tusze, kleje,
    środki ochrony roślin,
    lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć,
    urządzenia zawierające freony,
    zużyte baterie i akumulatory,
    rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wyłącznie kompletny,
    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
    zużyte opony od pojazdów osobowych,
    odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym elementy betonowe, ceglane, tynki, tapety, okleiny, papa) – tylko w workach,
    papier,
    metal,
    tworzywa sztuczne,
    szkło,
    opakowania z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu w tym zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
    odpady zielone – w workach.

Worki na odpady zielone i budowlane dostępne będą w PSZOK-u.

źródło: Strona Internetowa UG CHORKÓWKA