Zręcińska podstawówka po raz kolejny zmienia nazwę
Dodane przez zrecin dnia 29.11.2018

Zręcińska podstawówka po raz kolejny zmieniła nazwę. Jak podaje na swojej stronie Internetowej zręcińska podstawówka w 1921 roku była im. Św. Jana Kantego.

Niektórzy twierdzą, że taka nazwa była do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przeczą o tym świadectwa.  Już w 1931 roku na świadectwie nie ma śladu o patronie ...


Rozszerzona zawartość newsa

 

Zręcińska podstawówka po raz kolejny zmieniła nazwę. Jak podaje na swojej stronie Internetowej nasza szkoła w 1921 roku była im. Św. Jana Kantego. Niektórzy twierdzą, że taka nazwa była do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przeczą o tym świadectwa.  Już w 1931 roku na świadectwie nie ma śladu o patronie św. Janie Kantym, a nazwa brzmi: „Szkoła Powszechna w Zręcinie”.

W 1954 roku Pelczarski Stanisław (ul. Karpacka), Waliszko Stanisław (ul. Konopnickiej), Guzik Stanisław (ul. Karpacka), Krzanowski Marian (ul. Konopnickiej), Lipiński Mieczysław (ul. Kościelna), Wieloch Franciszek (ul. Przylaski) założyli komitet budowy nowej szkoły podstawowej (obecnej).

1957 rok

W tym roku pojawia się po raz pierwszy nazwa nowej szkoły,  którą postanowiono nazwać im. Ignacego Łukasiewicza i na wszystkich pieczątkach komitetu występuje ta nazwa, aż do 1964 roku, kiedy to odgórne decyzje, bez powiadomienia mieszkańców zmieniły nazwę.

1964 r.

Nowa nazwa brzmiała: Szkoła Podstawowa im. PKWN w Zręcinie. Na umowie dotyczącej wykonania tablicy pamiątkowej (obecnie zasłonięta inną) dla naszej szkoły widnieje pieczątka: „Komitetu Budowy Szkoły im. Ign. Łukasiewicza w Zręcinie”. Natomiast tablicę zamówionojuż z "nową" nazwą, bo – PKWN (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego).

Ta nazwa przetrwała przez cały okres PRL–u, po tym okresie usunięto tę nazwę, by później powrócić do tej z 1921 roku: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Zręcinie. Ta zaś funkcjonowała do ostatniej sesji Rady Gminy Chorkówki (II w nowej kadencji).

 

2018 r.

Na tej sesji, na wniosek Rady pedagogicznej, Rady rodziców i Samorządu zmieniono nazwę podstawówki na: Szkołę Podstawową im św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II.

Jurek Szczur