Międzynarodowy Projekt EU-CHEM-REACT
Dodane przez zrecin dnia 04.10.2018

We Lwowie w dniach 25-28 września 2018 r., Polskę reprezentował pluton ratowniczo-gaśniczy sformowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP w składzie:

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce (OSP Zielonka) GBA, SLOp 4x4 - 10os.
Ochotnicza Straż Pożarna Bukowina Tatrzańska GBA - 6os.
OSP KSRG Szczepańcowa GBA - 6os.

oraz ...


Rozszerzona zawartość newsa

Międzynarodowy Projekt EU-CHEM-REACT

 

Polskę reprezentował pluton ratowniczo-gaśniczy sformowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP w składzie:

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce (OSP Zielonka) GBA, SLOp 4x4 - 10os.
Ochotnicza Straż Pożarna Bukowina Tatrzańska GBA - 6os.
OSP KSRG Szczepańcowa GBA - 6os.
oraz grupa medyczna
Polski Czerwony Krzyż (PCK) 13 os. w składzie:
GRM PCK Wroclaw
- SLOp 4x4, Polowy Punkt Medyczny, 6 os.
Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl - 4 os.
Grupa Ratownictwa PCK Warszawa - SLMed 4x4 (Quad+przyczepka ratownicza) - 3 os.

 


Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie (ICCSS) i Lwowski Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, koordynują międzynarodowy projekt EU-CHEM-REACT, w ramach grantu Unii Europejskiej, który zakłada realizację programu ćwiczeń sztabowych oraz ćwiczenia polowego dla służb ukraińskich w ramach rozwoju systemu reagowania kryzysowego Ukrainy zgodnie ze standardami UE. Projekt ten, finansowany przez Komisję Europejską, jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum polsko-litewsko-ukraińskie, z udziałem OBWE. Ważnym elementem programu jest demonstracja i promocja polskiego wolontariatu i ochotniczych straży pożarnych.

Wiodącym elementem projektu jest organizacja ćwiczenia praktycznego w warunkach poligonowych, które odbyło się we Lwowie w dniach 25-28 września 2018 r.. Program ćwiczenia zakładał wykorzystanie Mechanizmu Ochrony Ludności EU i pomocy państw EU w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej będącej następstwem katastrof chemiczno- ekologicznych na terenach przygranicznych, spowodowanych atakiem terrorystycznym. W ćwiczeniu będą uczestniczyć, m.in., jednostki państwowych straży pożarnych z Czech, Łotwy i Łitwy oraz ochotniczych straży pożarnych i Polskiego Czerwonego Krzyża.
Realizacja ww. projektu jest ważnym elementem rozwoju bezpieczeństwa Ukrainy i bezpieczeństwa regionalnego, poprawy bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, umacnianie potencjału i odporności społeczności lokalnych na zagrożenia chemiczne. Za ważny element i instrument poprawy bezpieczeństwa uznajemy rozwój ochotniczych straży pożarnych i ich skuteczne zaangażowanie w sytuacjach katastrof z użyciem materiałów niebezpiecznych.

 

źródło: FB OSP KSRG Szczepańcowa, FB Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,

FB Jaromir Jabłoński