Rośnie ilość osób bez pracy
Dodane przez zrecin dnia 23.04.2009
 Jak możemy przeczytać o "Strukturze bezrobocia" na oficjalnej stronie gminy Chorkówka w zastraszającym tempie rośnie w naszej gminie procent bezrobotnych. Do końca 2007 roku ilość osób pozostających bez pracy stopniowo malała. W  2008 roku zaczęła ponownie rosnąć (o około 12,7 %.). Natomiast tylko

Rozszerzona zawartość newsa
w  pierwszych trzech miesiącach br. (na dzień 31 marca 2009 r. ) bezrobocie wzrosło, aż o ok. 32.8 %. Trzeba jeszcze przypomnieć o ukrytym bezrobociu. Mało się o nim mówi. i nie znajdziemy tego na wyżej wymienionej stronie. Chodzi o te osoby, które posiadają 2 ha ziemi rolnej (przeliczeniowe) - dlatego nie mogą mieć statusu osoby bezrobotnej. Według prawa muszą się z tych "hektarów" utrzymać sami  i wyżywić swoje dzieci, rodziny  no i  tak gospodarzyć, aby jeszcze starczyło na opłacenie składki KRUS.