OBLIGACJE POWIATOWE NA POKRYCIE DŁUGU I DEFICYTU BUDŻETU
Dodane przez zrecin dnia 03.08.2018

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 27 lipca br. radni przyjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Zgodnie z przyjętą uchwałą Powiat wyemituje 7000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda, na łączną kwotę 7 mln zł.

Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych ....


Rozszerzona zawartość newsa

 

OBLIGACJE POWIATOWE

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 27 lipca br. radni przyjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Zgodnie z przyjętą uchwałą Powiat wyemituje 7000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda, na łączną kwotę 7 mln zł.

Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4 350 080 zł oraz planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 649 920 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w sześciu seriach. Po okresie 3 letniej karencji (2019 – 2021) nastąpi wykup obligacji w latach 2022 – 2025.
Uchwała została przyjęta przy jednym głosie przeciwnym i trzech wstrzymujących.
W związku z przyjęciem uchwały radni dokonali stosownych zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej.

 

tekst: Starostwo Powiatowe w Krośnie

Fot: http://monikasubik.pl/