TURNIEJ PIŁKARSKICH LEGEND
Dodane przez zrecin dnia 03.07.2018

Regulamin Turnieju Piłkarskich Legend
Gminy Chorkówka końca XX wieku

 IV.    UCZESTNICTWO:
W Turnieju mogą wziąć udział drużyny z poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Chorkówka. Składy drużyn 5 zawodników plus bramkarz plus rezerwowi. Drużyna maksymalnie może liczyć dziesięciu zawodników. W drużynie mogą występować zawodni ....


Rozszerzona zawartość newsa

Regulamin Turnieju Piłkarskich Legend Gminy Chorkówka końca XX wieku

 
 

I.    CEL IMPREZY:

●    Upowszechnianie gry w piłkę nożną, bez względu na wiek, promowanie zdrowego stylu życia po zakończeniu kariery zawodniczej.
●    Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dorosłych.


II.    ORGANIZATORZY:
Organizatorzy: „Prawi i młodzi” – Monika Subik, Iwona Skalska, Wojciech Żurkiewicz, Grzegorz Węgrzynowski, Piotr Kozubal, Jan Rodzinka.


III. TERMIN I MIEJSCE:
8 lipca 2018 r. godz. 15.00 (w przypadku większej ilości drużyn turniej rozpocznie się o godzinie 13.00 lub 14.00, a informacja zostanie przekazana kierownikom drużyn dzień przed turniejem).
Stadion LKS „Jasiołka” Świerzowa” .


 IV.    UCZESTNICTWO:
W Turnieju mogą wziąć udział drużyny z poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Chorkówka. Składy drużyn 5 zawodników plus bramkarz plus rezerwowi. Drużyna maksymalnie może liczyć dziesięciu zawodników. W drużynie mogą występować zawodnicy zamieszkujący daną miejscowość oraz Ci, którzy w drużynie z danej miejscowości, w swojej karierze grali co najmniej trzy lata. W każdej drużynie może występować jeden zawodnik w wieku 30 – 35 lat, pozostali muszą mieć ukończone 35 lat życia.
Dopuszczalne jest zgłoszenie więcej niż jednej drużyny z danej miejscowości z założeniem, że zawodnicy są przyporządkowani do jednej drużyny przez cały czas trwania turnieju.


 V.    ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do 3 lipca do godziny 24.00  pod numerami telefonów: 663139193 oraz 602504893
 VI.    System rozgrywek.

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i podany zostanie kierownikom drużyn dzień przed turniejem. Obowiązują przepisy PZPN.

 VII.    NAGRODY:

Dla wszystkich drużyn występujących w turnieju przewidziane są pamiątkowe dyplomy. Drużyny z miejsce 1-3 otrzymają puchary.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
✓    Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
✓    Organizator zapewnia ciepły posiłek dla wszystkich uczestników.
✓    Turniej odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
✓    Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach,
✓    Organizator nie ubezpiecza zawodników - wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
✓    Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności,
✓    Każda zgłoszona drużyna jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu,  a w imieniu drużyny jej kierownik lub kapitan zobowiązany jest do pisemnej akceptacji powyższego regulaminu.