Absolutorium dla Wójta Gminy Chorkówka /UG CHORKÓWKA
Dodane przez zrecin dnia 12.06.2018

W piątek, 8 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Chorkówka, podczas której poddana została pod głosowanie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka Panu Andrzejowi Konieckiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Głosowanie to, niewątpliwie jedno z najważniejszych, jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Rada w pełnym, piętnastoosobowym składzie ....


Rozszerzona zawartość newsa

W piątek, 8 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Chorkówka, podczas której poddana została pod głosowanie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka Panu Andrzejowi Konieckiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

Głosowanie to, niewątpliwie jedno z najważniejszych, jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Rada w pełnym, piętnastoosobowym składzie (Sekuła Maciej - Przewodniczący Rady, Czelny Mieczysław i Markiewicz Krzysztof - zastępcy przewodniczacego, Buczyński Jacek, Cebula Stanisław, Celej Alina Łukaszewski Adam, Malik Tadeusz, Markiewicz Mieczysław, Munia Tomasz, Munia Zofia, Szwedo Edward, Świątek Bogumił, Wierdak  Andrzej, Żurkiewicz Wojciech) jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.

Zarówno Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka – Pan Maciej Sekuła, jak i Pan Wójt Andrzej Koniecki, po głosowaniu wyrazili słowa uznania i podziękowania dla pracowników urzędu i podległych Wójtowi jednostek, a także sołtysów, organizacji działających na terenie gminy, policji, strażaków, zarządu powiatu krośnieńskiego.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Komisja Rewizyjna Rady Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa.

tekst i foto:UG CHORKóWKA: