Gratulacje dla prof. Leszka Trybusa
Dodane przez zrecin dnia 24.11.2017

Profesor Leszek Trybus otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej. Uroczystość nadania tej najwyższej godności akademickiej odbyła się dzisiaj, 24 listopada 2017 roku. Wśród zaproszonych gości był ks. dr Wacław Socha ze Zręcina.

Z okazji otrzymania tytułu Doktora Honoris Causa, proszę Pana Profesora o przyjęcie od Zręcina serdecznych gratulacji. Panie Profesorze jesteśmy dumni, że syn ...


Rozszerzona zawartość newsa

 

Profesor Leszek Trybus otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej. Uroczystość nadania tej najwyższej godności akademickiej odbyła się dzisiaj, 24 listopada 2017 roku. Wśród zaproszonych gości był między innymi ks. dr Wacław Socha ze Zręcina.

Z okazji otrzymania tytułu Doktora Honoris Causa, proszę Pana Profesora o przyjęcie od Zręcina serdecznych gratulacji. Panie Profesorze jesteśmy dumni, że syn mjr Adama Trybusa, cichociemnego żołnierza AK, wychowawcy młodzieży, a  pochodzącego z naszego Zręcina dzięki ogromnemu dorobkowi naukowo - badawczemu oraz nieprzeciętnej wiedzy uznanej w kraju i za granicą, należy  do grona najwybitniejszych polskich naukowców i jest darzony tak dużym autorytetem w środowisku akademickim i nie tylko.

Cieszymy się, że uczelnia uhonorowała Pana Profesora tym najwyższym wyróżnieniem jakie może nadać uczelnia wyższa doceniając Pana wkład w rozwój automatyki i informatyki stosowanej czyli dziedzin, bez których nie można wyobrazić sobie rozwoju przemysłu.

Jak można było usłyszeć w laudacji prof. Jacka Kluski: „Wiele się od Ciebie, Leszku my wszyscy- nie tylko z koledzy  Katedry Informatyki i Automatyki oraz studenci – nauczyliśmy. Przez swoją obecność  wśród nas  stwarzasz klimat najwyższego profesjonalizmu chęci nieustannego doskonalenia się”.

Prof. Leszek Trybus wypromował 11 doktorów z zakresu automatyki, informatyki i budowy maszyn. Recenzował kilkadziesiąt doktoratów, habilitacji i wniosków profesorskich. Prowadził ponad 200 prac dyplomowych. Na przełomie lat 80. i 90. przez prawie 2 lata pracował w Uniwersytecie Alberta w Kanadzie (Edmonton). Przez 10 lat kształcił informatyków w PWSZ Krosno.

Profesor Leszek Trybus udziela się również społecznie.  W latach 80., wypełniając wolę zmarłego ojca, organizował Salę Pamięci Żołnierzy Okręgu Armii Krajowej „Łódź” bywa także w Zręcinie, gdzie ufundował tablicę  poświęconą swojemu tacie, oraz odwiedza zręciński cmentarz gdzie spoczywają jego dziadkowie oraz patron Politechniki Rzeszowskiej Ignacy Łukasiewicz,  z którą Profesor związany jest od początku.

W swoim życiu  prof. Leszek Trybus zdobył wiele nagród i wyróżnień w tym cztery nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, brązowy i złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W jednym z wywiadów mówił: „Powinnością nauczyciela uczelni technicznej jest znajomość aktualnego stanu techniki. Nauka, która nie czerpie inspiracji z praktyki, ma tendencję do kreowania fikcyjnych problemów. Obserwacja wyników swych prac zaakceptowanych przez praktyków rodzi poczucie, że faktycznie jest się potrzebnym”.

Podobne słowa powtórzył na zakończenie wykładu wygłoszonego podczas nadania mu tytułu  doktora honoris causa.

Profesor Leszek Trybus to człowiek skromny o wysokiej kulturze osobistej, życzliwy innym i umiejący docenić drugiego człowieka. Każdy mógł się o tym przekonać osobiście w Zręcinie, gdy spotkał się z nami by opowiedzieć nam o swoim tacie. Do każdego odnosił się z wielkim szacunkiem, nie stwarzał dystansu, rozmawiał z nami jakbyśmy się znali od zawsze lub byli najlepszymi sąsiadami.

Jurek Szczur