Szkolenie z zakresu ochrony środowiska / Ewa Kłos
Dodane przez zrecin dnia 29.09.2017

W dniu 9 września w siedzibie Stowarzyszenia FIS w Zręcinie odbyło się szkolenie z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Zajęcia przeprowadziła Beata Fatyga. Wzięło w nich udział 41 uczestników.
Treścią szkolenia były tematy z ...


Rozszerzona zawartość newsa

W dniu 9 września w siedzibie Stowarzyszenia FIS w Zręcinie odbyło się szkolenie z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zajęcia przeprowadziła Beata Fatyga. Wzięło w nich udział 41 uczestników.

 

 

Treścią szkolenia były tematy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, rodzaju odpadów, regulacji prawnych. Omówione zostały zagadnienia segregacji odpadów: po co segregować i jak segregować, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Przedstawiono funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, film o niskiej emisji - jej skutków dla zdrowia i środowiska. Poruszono również tematykę odpowiedzialnych zakupów– czy bycie EKO jest trudne, sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych, omówiono co to jest recykling - przykłady produktów z recyklingu.

 

 

 

Pokazano „życie śmieci” – jak długo rozkładają się odpady, a także przedstawiono możliwości zagospodarowania odpadów przez osoby fizyczne. Zaprezentowano film Azbest opowiadający o jego wpływie na nasze zdrowie. Omówiono nowoczesne systemy ogrzewania i  sposoby pozyskiwania energii.

 

Grant zrealizowany został z „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” i Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie.


Prezes Stowarzyszenia FIS w Zręcinie

Ewa Kłos