Alarm przeciwpowodziowy
Dodane przez zrecin dnia 25.07.2008

Starosta Krośnieński wprowadził dnia 25 lipca 2008 r. od godziny 8.00 alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu krośnieńskiego.

Informacja o sytuacji powodziowej na terenie powiatu krośnieńskiego
na godz. 8.00 (25.07.08r.)

Gmina Chorkówka:
Na wszystkich rzekach na terenie gminy woda wystąpiła z koryta. Pełne są również mniejsze cieki wodne, zwłaszcza te wypływające z lasu. Zalana jest droga powiatowa na odcinku Faliszówka- Poraj. Podtopionych jest

Rozszerzona zawartość newsa
Podtopionych jest kilka gospodarstw i budynków. Podtopiony jest budynek Domu Ludowego w Kopytowej.

ZOBACZ - Ostrzeżenia meteorologiczne

SPRAWDZ JAK JEST W KROŚNIE


Gmina Jedlicze:

Stan wód na ciekach wodnych: - Jasiołka: stan wysoki - woda wystąpiła z koryta rzeki w Jedliczu (na osiedlach Borek i Męcinka) nie ma jeszcze bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i mienia – poziom wody wzrasta, - potoki: Chlebianka, Szebnianka i Młynówka – woda w korytach (brzegowa) - nie stwarzają zagrożenia – poziomy wód wzrastają. Obiekty zalane lub podtopione: - brak zgłoszeń. Drogi publiczne: przejezdne z wyjątkiem ulicy Głowackiego w Jedliczu (zalany odcinek „na kładkę”). Działania podjęte w Gminie: - od godz. 7.00 25 lipca 2008 r. Burmistrz Gminy Jedlicze ogłosił alarm powodziowy w gminie Jedlicze, - prowadzony jest monitoring cieków wodnych, - uruchamiane są siły i środki przewidziane w Planie operacyjnym bezpośredniej ochrony przed powodzią w gminie Jedlicze.