zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 24.10.2020
SAMORZĄD

><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze św.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze św.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarząd</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNOŚCI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNOŚCI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarząd i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawcą</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawcą
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  Zręcińska polichromia / Jurek Szczur

Foto: pierwsze zdjęcie przed, dwa następne po renowacji

 

W tym roku, dzięki staraniom proboszcza ks. dr Wacława Sochy, zakończyły się prace między innymi nad polichromią i dwoma witrażami prezbiterium w zręcińskiej świątyni. Są to prace niezwykle kosztowne zwłaszcza te pod nadzorem konserwatorskim i nie liczą się w dziesiątkach, ale w setkach tysięcy złotych.

Dlatego warto podkreślić, że głównymi sponsorami, którzy finansują te prace są parafianie. Oczywiście nie wszyscy, ale około 40-50% parafian, rodzin z Machnówki, Świerzowej Polskiej, Zręcina oraz  ks. proboszcz z wikariuszami, którzy również przekazali swoje pieniądze na ten cel. Do tego należy doliczyć skromne dotację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Fundację im. Ignacego Łukasiewicza z Warszawy. Wśród darczyńców były też pojedyncze wpłaty od rodzin z Żeglec, Żarnowca, Krosna i Rzeszowa.

Ostatnie prace jakie były prowadzone to w przypadku witraży rok 1946, a polichromii to lala 60. ubiegłego wieku. Witraże są młodsze od polichromii i były montowane w 1922 roku, przez Krakowski Zakład S.G. Żeleński, a projektował je architekt Franciszek Mączyński.

Zachowała się korespondencja zręcińskich proboszczów, ks. Juliana Krygowskiego oraz ks. Franciszka Gosztyły, dotycząca zamawiania i remontu witraży. Po II wojnie witraże były w bardzo złym stanie.

Jeśli chodzi o polichromię to po wielu latach poszukiwań udało mi się w 2011 roku dotrzeć do dokumentów, stwierdzających, kto jest jej  autorem i wykonawcą. Dokument pochodzi z 1879 roku i podaje między innymi, że „cały kościół pomalowano(dokument jest rodzajem sprawozdania i nie mówi konkretnie czy zakończono pracę w 1878 czy 1879 zależy to od interpretacji). Natomiast jak się okazało autorem i wykonawcą polichromii jest Jan Tabiński  (1836-1915).  

Kim był ten artysta malarz? Pochodził z Markowej, na stałe związany z Rzeszowem, walczył w powstaniu styczniowym, kilka lat przebywał na zesłaniu, jest autorem wielu prac malarskich o tematyce sakralnej. Wykonał polichromie takich kościołów jak: w Krośnie, Jarosławiu i Horyńcu u Franciszkanów, a także w Jasienicy Rosielnej, Targowiskach, Strzyżowie, Golcowej,  Uchercach, Cebłowie (cerkiew), w Kurzynie i w Libuszy.

W Krośnie u Franciszkanów wykonał również  obraz Matki Bożej Anielskiej (na ruchomej zasuwie), a u Kapucynów jego autorstwa są: Wizja św. Franciszka, w zwieńczeniu św. Piotr, po stronie prawej św. Antoni, zwieńczeniu św. Maria Magdalena, św. Feliks, zwieńczeniu św. Florian.

W Rzeszowie w kościele farnym wykonał polichromię samego prezbiterium. Jego malowidła ścienne i obrazy zobaczymy jeszcze w Święcanach na sklepieniu, w Kosinie obraz św Sebastiana z ołtarza głównego, w Malawie obraz Ukoronowanie Matki Bożej, a  w Racławówce - Zabierzowie: obrazy Zdjęcie Pana Jezusa z krzyża i Wszyscy święci. Wymieniłem kilka przykładów jego prac, jak widzimy był artystą chętnie zatrudnianym i choć nie tak znanym jak Wyspiański jednak uznanym i dobrym.

A co ze Stanisławem Wyspiańskim, o którym jako o autorze zręcińskich polichromi w różnych podaniach przekazywanych przez zręcińskich proboszczów możemy słyszeć?  Na chwilę obecną możemy się jedynie domyślać, bo do jakichkolwiek dokumentów przynajmniej ja nie dotarłem,  jedno jest pewne, gdy  malowano nasz kościół miał zaledwie 9/10 lat.

Pozostaje zadać  pytanie. Czy Wyspiański mógł mieć jakikolwiek związek ze Zręcinem, czy przebywał w okolicy. Otóż tak, był uczniem Władysława Łuszczkiewicza artysty, który wcześniej malował dla Zręcina obraz św. Stanisława, a później zajmował się konserwacją zabytków. Wykonywał również ze swymi studentami dokumentacje rysunkowe kościołów Małopolski i Śląska. Wyspiański dwa razy odwiedzał także pobliski Rymanów, był też w dworku Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dzisiaj znamy go jako wielkiego artystę, ale nie zawsze tak było i był okres gdzie  zamówień zbyt wiele nie miał.

Tak, ale co maiłby robić jak polichromia była wykonana. Otóż może po około dwudziestu latach odbyło się jej odnowienie i wtedy mógłby pracować tutaj Stanisław Wyspiański. Jeden z ornamentów występujących w prezbiterium posiada cechy jego stylu. To prawdopodobnie pod tym ornamentem roślinnym wg opisu naocznego świadka w 1897 roku był jeszcze napis: „Pokój ludziom dobrej woli!”, więc kto, kiedy i dlaczego zamalował ten napis?

Nie było to w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, ale wcześniej. Miejsce, w którym był umieszczony wskazuje, że musiało stać rusztowanie, więc można przypuszczać, że pomiędzy rokiem 1878, a 1960, mogły tu być prowadzone prace malarskie czy konserwatorskie.

Pozostaje jeszcze kaplica MB Różańcowej, która całkowicie odbiega stylem od polichromii wnętrza kościoła, ale niestety również i od stylu tego artysty. Tak więc, na chwilę obecną pozostaje to tajemnicą, która przerodziła się w legendę, ale pamiętajmy, że w każdej legendzie jest ziarno prawdy tylko ja nie umiem do niego dotrzeć.

Jurek Szczur

  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
ZRĘCIN WITA

FANPAGE ZRĘCIN

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

ICH KORZENIE SĄ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje Ślubne i Okolicznościowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia św. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUĄ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ŚWIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

Święto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNOŚCIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

Święto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 1
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony związane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Związane z miejscowościami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ŚWIERZOWA POL Gimnazjum
- ŚWIERZOWA POL OSP
- ŚWIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ŚWIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMOŚCI LOKALNE

Wiadomo¶ci


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu