zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 25.10.2020
SAMORZĄD

><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze św.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze św.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarząd</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNOŚCI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNOŚCI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarząd i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawcą</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawcą
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  INTERNET SZEROKOPASNOWY/ URZĄD GMINY W CHORKÓWCE INFORMUJE

Lokalizacja:

Usługa realizowana będzie w 25 lokalizacjach na terenie gminy, stanowiących budynki użyteczności publicznej:

 

1 Bóbrka

Budynek Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukaszewicza w Bóbrce wchodząca w skład Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce,

Zasięg nadajnika obejmie budynek szkoły, parking, boisko sportowe iprzyległe budynki mieszkalne

 

2. Bóbrka

Budynek Domu Ludowego

Zasięg nadajnika obejmie budynek Domu Ludowego, parking, budynek OSP \ Biblioteki, przyległe budynki mieszkalne

 

1 Chorkówka

Budynek Urzędu Gminy,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Urzędu Gminu, Gminnego Ośrodka Kultury, parkingi, skwer, przyległe budynki mieszkalne

 

2 Chorkówka

Budynek Zespółu Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Chorkówce, Zasięg nadajnika obejmie budynek ZEAS, parking, przyległe budynki mieszkalne i usługowe

 

3 Chorkówka

Budynek Ośrodka Zdrowia, Zasięg nadajnika obejmie budynek Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej, Przedszkola/Biblioteki, parkingi przy tych budynkach, przyległe budynki mieszkalne i usługowe

 

1 Draganowa

Budynek Domu Ludowego,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Domu Ludowego/ OSP/ Biblioteki, parking, przyległe budynki mieszkalne

 

2 Draganowa

Szkoła Podstawowa,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Szkoły Podstawowej, boisko, parking, przyległe budynki mieszkalne

 

1 Faliszówka

Budynek Szkoły Podstawowej,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Szkoły Podstawowej/Biblioteki, budynek Domu Ludowego/OSP, parkingi przy tych budynkach, przyległe budynki mieszkalne

 

1 Kobylany

Budynek Domu Ludowego,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Domu Ludowego, Ośrodka Zdrowia, częściowo przyległy park, parkingi przy budynkach, przyległe budynki mieszkalne

 

2 Kobylany

Budynek LKS Victoria,

Zasięg nadajnika obejmie budynek klubu LKS Victoria, stadion sportowy, parking, przyległe budynki mieszkalne

 

3 Kobylany

OSP Myszkowskie,

Zasięg nadajnika obejmie budynek OSP, parking, przyległe budynki mieszkalne

 

4 Kobylany

Budynek Szkoły Podstawowej,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Szkoły Podstawowej, Biblioteki, parkingi przy tych budynkach, przyległy park i budynki mieszkalne

 

1 Kopytowa

Budynek Gimnazjum

Zasięg nadajnika obejmie budynek Szkoły Podstawowej/Gimnazjum,hali sportowej, Domu Ludowego\OSP\ Ośrodka zdrowia\Biblioteki, parkingi przy tych budynkach, przyległe budynki mieszkalne

 

1 Leśniówka

Budynek Szkoły Podstawowej,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Szkoły Podstawowej, budynek Domu Ludowego/OSP, parkingi przy tych budynkach, przyległe budynki mieszkalne

 

1 Machnówka

 Budynek Domu Ludowego,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Domu Ludowego, OSP, parking przy tych budynkach, przyległe budynki mieszkalne

 

1 Poraj

Budynek Domu Ludowego

Zasięg nadajnika obejmie budynek Domu Ludowego\OSP, parking, przyległe budynki mieszkalne

 

1 Sulistrowa

Budynek OSP,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Domu Ludowego\OSP, parking, przyległe budynki mieszkalne

 

1 Świerzowa P.

 Masz radiowy

Zasięg nadajnika obejmie budynek OSP, parking, stadion sportowy, plac zabaw, przyległe budynki mieszkalne

 

2 Świerzowa P.

Dom Ludowy,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Domu Ludowego, parking, przyległe budynki mieszkalne

 

3 Świerzowa P.

Budynek Gimnazjum im. Ignacego Łukaszewicza w Świerzowej Polskiej,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Gimnazjum, boiska, hali sportowej (w budowie), Szkoły Podstawowej, Przedszkola, parkingów przy tych budynkach, przyległe budynki mieszkalne

 

1 Szczepańcowa

Budynek Szkoły Podstawowej,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Szkoły Podstawowej, Domu Ludowego, OSP, Biblioteki, Kościół, parkingi przy tych budynkach, przyległe budynki mieszkalne

 

1 Zręcin

Budynek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Gimnazjum, Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Domu Ludowego, parkingi przy tych budynkach, place zabaw, park, przyległe budynki mieszkalne

 

2 Zręcin

Budynek OSP,

Zasięg nadajnika obejmie budynek OSP, Ośrodka Zdrowia, Poczty, Kościół, częściowo cmentarz, przyległe budynki mieszkalne i usługowe

 

1 Żeglce

Szkoła Podstawowa,

Zasięg nadajnika obejmie budynek Szkoły Podstawowej, OSP, Biblioteki, parkingi przy tych budynkach, przyległe budynki mieszkalne

 

2 Żeglce

Dom Ludowy (nowy w chwili wybudowania),

Zasięg nadajnika obejmie budynek Domu Ludowego, parking, przyległe budynki mieszkalne

 

 

 

Dokładna lokalizacja usługi wraz z proponowaną lokalizacją nadajników przedstawiają załączone mapy na stronie Urzędu Gminy w Chorkówce.

 

 

 

Źródło: UG CHORKÓWKA

 

  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
ZRĘCIN WITA

FANPAGE ZRĘCIN

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

ICH KORZENIE SĄ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje Ślubne i Okolicznościowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia św. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUĄ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ŚWIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

Święto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNOŚCIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

Święto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 1
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony związane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Związane z miejscowościami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ŚWIERZOWA POL Gimnazjum
- ŚWIERZOWA POL OSP
- ŚWIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ŚWIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMOŚCI LOKALNE

Wiadomo¶ci


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu