zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 28.10.2020
SAMORZĄD

><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze św.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze św.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarząd</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNOŚCI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNOŚCI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarząd i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawcą</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawcą
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  Pobieżna relacja z zebrania w Zręcinie

Zebranie zgromadziło jak twierdzą niektórzy rekordową ilość mieszkańców bo około 130 osób, prowadziła je Pani Maria Słowik.

W pierwszym punkcie, Wójt gminy, Pan Andrzej Koniecki, przedstawił dość szczegółowo warunki i zasady związane z przejęciem przez gminę obowiązku odbierania odpadów, informując między innymi:

 - przy pobieraniu podatku sołtysi będą rozdawać deklarację, którą należy wypełnić jedną na jeden dom. Jeżeli w jednym domu mieszka więcej rodzin i chcą rozliczać się osobno, każda rodzina może złożyć osobną deklarację.

- aby uniknąć podwójnego płacenia, za odbiór śmieci, należy w tym miesiącu koniecznie wypowiedzieć umowę z firmą, która do tej pory wywozi śmieci.

- gmina Chorkówka chcąc pomóc mieszkańcom, wystąpiła do firmy Pana Klatki ze Świerzowej Polskiej, aby to on wypowiedział mieszkańcom umowy, co jak stwierdził Pan Andrzej Koniecki, uczynił i te wypowiedzenia zostaną dostarczone mieszkańcom, którzy zawarli umowy z firmą Pana Klatki (na każdym jednak osobiście ciąży obowiązek dopilnowania tej sprawy- red.).

- na każdy adres właścicieli domów zostaną dostarczone papierowo informacje związane z zasadami odbioru śmieci.  

Później były pytania i odpowiedzi związane z tym tematem. Praktycznie nie było ani jednego głosu przychylnego, a wręcz wszystkie krytyczne.

Niestety nikt z obecnych Radnych, ani z prezydium nie poinformował mieszkańców, że to zebranie nie ma na celu konsultacji społecznej, a jedynie przekazanie informacji, dotyczącej już dawno przegłosowanych przez radnych uchwał dotyczących „naliczania i sposobu odbioru śmieci” . Dlatego takie pytania czy zarzuty nie mają sensu bo i tak w chwili obecnej już nic nie zmienią.

 

Mieszkańcy pytali między innymi:

 

- dlaczego jeżeli „wysypisko śmieci” podniosło cenę za śmieci nie segregowane o około 50% (tą informację przekazał pan Wójt na zeraniu) to Radni gminy podniośli stawkę od osoby o ok. 100 %

- wykazywano, że za śmieci segregowane powinny być dużo tańsze, ponieważ firma wywożąca odpady  ma gotowy towar, który sprzedaje i nie musi zatrudniać pracowników do ich segregowania, a w miesiącach zimowych, dodatkowo mieszkańcy muszą magazynować śmieci, bo będą wywożone tylko raz w miesiącu, a to również obniża koszty dla firmy, która odbiera śmieci mówił jeden z przedsiębiorców.

 

- dlaczego Radni gminy ustalili stawki od mieszkańców, nie wiedząc jakie faktycznie będą koszty ich wywozu, ponieważ przetarg na wywóz się jeszcze nie odbył.

 

- były jeszcze głosy mówiące o braku w tym wypadku polityki prorodzinnej gdzie dla rodziny wielodzietnej takie rozliczanie bardzo obciąży budżet domowy, pytano dlaczego nie wprowadzono rozliczenia od  wagi, krytykowano też ilość jaką można będzie (w tej cenie) oddać popiołu, i dlaczego za resztę trzeba będzie płacić dodatkowo.

 

Na wszystkie pytania, zarzuty i krytykę cierpliwie odpowiedział tylko Wójt, Pan Andrzej Koniecki.

 

Drugim tematem jaki podnieśli mieszkańcy był problem ze śmieciami w centrum Zręcina,

Twierdzono wręcz, że nie ma, jak to określono, tak  „księżycowego krajobrazu”, oraz brudu, śmieci, odchodów, nigdzie w Polsce, jak w centrum Zręcina (chodziło między innymi o rowy, a to co się dzieje w okolicy granicy parkingu przy ośrodku zdrowia i cmentarzu przekracza  wszystkie granice. Jeden z mieszkańców apelował o ustawienie tam szaletu, ponieważ w godzinach szczytu w centrum Zręcina przebywa bardzo dużo osób, by jak twierdził ludzie mogli w cywilizowany sposób załatwiać własne potrzeby fizjologiczne, a nie na cmentarzu, pomysł ten bardzo spodobał się innym mieszkańcom, był także wniosek by do prac porządkowych w Zręcinie zatrudnić bezrobotnych.

 

Kolejny temat to zdewastowane łańcuchy i słupki przy drogach powiatowych. Mówiono również, że przy drogach głównych brak chodników wskazywano między innymi na ul. Kościelną od strony ul. Żegleckiej, gdzie nie ma  nawet pobocza, widoczność jest mała ze względu na ostre zakręty.

Tutaj był apel wielu mieszkańców, by Wójt z racji swojej funkcji oraz jako „gospodarz tego terenu”  skutecznie interweniował u właściciela by w końcu powiat doprowadził te zdewastowane elementy do porządku, i zajął się poboczami, bo tak nie ma nawet w ościennych gminach, a to ten sam powiat.

Pan Koniecki odpowiadał, że tylko w ostatnim tygodniu dwa razy rozmawiał w powiecie w sprawie dróg powiatowych, i zaapelował do Rady Sołeckiej Zręcina by również ona  oficjalnie włączyła się w te działania .

 

Kolejne tematy to - wniosek mieszkańca o przeniesienie biblioteki w Zręcinie do pomieszczenia po poczcie, by stworzyć godne warunki korzystającym z tej tak potrzebnej placówki. W tym miejscu Wójt przekazał informację, o „projekcie”, aby bibliotekę przenieść do szkoły. Mieszkańcy stwierdzili, że to zły pomysł, z powodu niedostępności w godzinach popołudniowych, na co Pan Wójt odpowiedział, że to żaden problem. Następnie poinformował w formie pytania, czy może wynająć pomieszczenia na dole w budynku „ośrodka zdrowia” obecnej firmie świadczącej usługi zdrowotne Zręcinie – (przewodnicząca nie poddała tego „tematu” pod  głosowanie).

 

Następnym punktem było sprawozdanie Sołtysa Pana Ryszarda Prętnika. Był to jedyny punkt programu, co do którego nikt z zebranych nie miał żadnych uwag, ani przychylnych, ani krytycznych.

Punktem ostatnim był podział środków na drogi w ilości nieznacznie przekraczającej pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Po informacji Pana sołtysa o kosztach odśnieżania i posypywania drogi w 2013 r (głównie ul. Przylaski), pojawiły się głosy, że jak na ilość śniegu jaka była są to zbyt duże koszty. Podczas zgłaszania wniosków można było dowiedzieć się jak wiele ulic w Zręcinie nie ma jeszcze asfaltu, a mieszkańcy chodzą po błocie.

W końcu w głosowaniach pieniądze przyznano dla ulicy Kuźniczej na wykonanie dywanika asfaltowego (jak stwierdził Pan sołtys Prętnik ) pieniędzy powinno starczyć na około 50 m2, a pozostała część pieniędzy na wniosek Rady sołeckiej przyznano do jej dyspozycji tj miedzy innymi na tłuczeń do bieżącej naprawy dróg, przepustów, oraz oświetlenia fragmentu jednej z ulic. 

Na tym zebranie zakończono.

Były uwagi jeszcze co do organizacji samego zebrania. Brak nagłośnienia przy pełnej sali, gdzie niestety nie wszyscy mogli dokładnie słyszeć wypowiadających się oraz zamknięty duży  parking przy gimnazjum, który znalazł się w sprawozdaniu Pana Sołtysa, a samochody, z braku miejsca przy Domu ludowym, musiały stać na poboczu drogi i mostkach do prywatnych posesji.

Zainteresowani mogą siegnać do protokołu z zebrania i poznać szczegóły.

  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
ZRĘCIN WITA

FANPAGE ZRĘCIN

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

ICH KORZENIE SĄ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje Ślubne i Okolicznościowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia św. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUĄ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ŚWIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

Święto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNOŚCIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

Święto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 1
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony związane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Związane z miejscowościami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ŚWIERZOWA POL Gimnazjum
- ŚWIERZOWA POL OSP
- ŚWIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ŚWIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMOŚCI LOKALNE

Wiadomo¶ci


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu