zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 27.10.2020
SAMORZĄD

><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze św.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze św.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarząd</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNOŚCI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNOŚCI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarząd i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawcą</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawcą
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  VIII SPOTKANIE OPŁATKOWE i GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - Zofia Widziszewska

VIII SPOTKANIE OPŁATKOWE W PARAFII ZRĘCIN

GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

                       

9 stycznia 2011r. o godz. 14.00 w Domu Ludowym w Zręcinie rozpoczęło się VIII Spotkanie Opłatkowe w Parafii Zręcin połączone z Gminnym Przeglądem Kolęd i Pastorałek.

Organizatorami Spotkania byli: Wspólnoty działające przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

i Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie.

            Zgromadzonych powitał serdecznie Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Pan Piotr Janocha. Prowadzącym Spotkanie był Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Bogusław Pacek.

 

Program składał się z dwóch części:

 

1) Występów dzieci i części opłatkowej

- „Kolędowe przedstawienie Narodzenia Pana Jezusa” wykonał zespół NIESPODZIANKA działający przy Stowarzyszeniu FIS pod opieką Pań: Ewy Kłos i Krystyny Kasprzyk

- „Jasełka” przedstawiło Samorządowe Przedszkole w Zręcinie,

- Koncert kolęd wykonała Ola Kozubal uczennica Szkoły Muzycznej w Krośnie

-Dwie kolędy zaśpiewały Ania Drobek i Ania Romańska, reprezentantki „OAZY” działającej przy Kościele Parafialnym w Zręcznie, przy akompaniamencie gitary Pani Lucyny Jabłeckiej

Ks. Proboszcz dr Wacław Socha odczytał z Ewangelii wg Św. Łukasza „Narodzenie Jezusa”, po czym skierował swe słowo pasterskie do zgromadzonych. Życzył Błogosławieństwa Bożego, zdrowia fizycznego i duchowego, jedności i zgody w rodzinach, sąsiedztwie, gminie i całej ojczyźnie, ustąpienia istniejących podziałów. Władzom życzył  podejmowania i realizacji zadań zadawalających społeczeństwo, wspólnotom, by się rozwijały, dzieciom, rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i gościom dobrego, dostatniego, szczęśliwego, pełnego Łaski Bożej bieżącego 2011 roku.

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Dariusz Sobieraj, który podziękował organizatorom za zaproszenie i w imieniu swoim i Marszałka Pana Mirosława Karapyty złożył obecnym najlepsze życzenia, zapewniając o otwarciu na współpracę z organizacjami działającymi na terenie Gminy i dążeniu do likwidowania podziałów. Złożył na ręce Wójta Gminy Chorkówka Pana Andrzeja Konieckiego list, którego treść zapewnia gotowość do owocnej współpracy z władzami samorządowymi dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy.

Nasz Wójt Pan Andrzej Konecki w krótkim przemówieniu wyraził swe najlepsze życzenia dla: dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych, nauczycieli, dziękując za piękny program i opiekunów zespołów dziecięcych. Wyraził swe zadowolenie z zapewnienia przedmówcy o gotowości do dobrej współpracy.

Głos zabrała również Przewodnicząca Powiatowego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich Pani Irena Soboń, która złożyła obecnym członkiniom KGW i Stowarzyszeń życzenia owocnej pracy społecznej. Podkreśliła, że z przyjemnością odbiera zaproszenia na Spotkania w Zręcinie i potwierdza je obecnością. Swe piękne życzenia dla wszystkich zakończyła przesłaniem Szczęść Wam Boże.

Ksiądz Katecheta Jerzy Ossoliński podniósł talerzyk z opłatkami, które pobłogosławił Ks. Proboszcz. Wspólną modlitwę słowami Ojcze nasz i Wieczne Odpoczywanie za Ofiary Smoleńska, Katynia i zmarłych parafian poprowadził Ks. Proboszcz, po czym nastąpił wspólny śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy” i łamanie się opłatkiem.

 

2) GMINNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK.

W koncercie wystąpiły następujące zespoły:

 NADZIEJA ze Zręcina pod kierownictwem Pana Władysława Kurka

JUTRZENKA z Kopytowej pod opieką Pani Ewy Zięby,

BOBRZANIE z Bóbrki pod dyrekcją Pana Grzegorza Mermona

Zespół Wokalny z Kobylan

Grupa teatralna im Izydora Wilka przy akompaniamencie akordeonisty Pana Stanisława Kiełtyki działająca przy Stowarzyszeniu FIS w Zręcinie.

 

Atmosfera VIII SPOTKANIA OPŁATKOWEGO i GMINNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK była bardzo miła. Zgromadziła ponad 200 osób. Swą obecnością zaszczycili nasze spotkanie wyżej wymienieni zaproszeni goście, oraz Z-ca Wójta Pan Dariusz Bator, Sekretarz Pani Bożena Panek, Przewodniczący Rady Gminy Pan Sebastian Rogala wraz z małżonką. Przewodniczący Powiatowego Związku Kółek Rolniczych Pan Roman Piłat, Radni Rady Gminy Chorkówka: Panie: Alina Celej i Aleksandra Sitar, Panowie: Karol Jakubowski, Andrzej Wierdak, Ireneusz Szczepanik, Krzysztof Markiewicz z małżonką, Mieczysław Markiewicz z małżonką, Inspektor od spraw kultury Pani Małgorzata Foremny, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi, Przewodniczące KGW

z delegacjami, Prezesi stowarzyszeń, dzieci, młodzież, rodzice, babcie, dziadkowie.

Na poczęstunek złożył się żurek z grzybami ugotowany przez naszą kucharkę Panią Antoninę Mojak z chlebem podarowanym przez Państwo Wiesławę i Jerzego Sajdaków, ciasta domowe upieczone przez Panie: Lucynę Guzik, Agatę Biały, Annę Adamik, Krystynę Majkut, Martę Szydło, Barbarę Borek i Zofię Widziszewską, ciasteczka kruche

i wafelki podarowane przez Państwo Edytę i Grzegorza Gonetów.

Uroczystość opłatkowa odbywała się w sali pięknie, bezinteresownie udekorowanej przez Państwo Ewę i Dariusza Sanockich, przy stołach zastawionych naczyniami udostępninymi przez KGW w Zręcinie.

W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim za obecność, pomoc i wszystko, co, miało wpływ na uroczysty przebieg spotkania. Za wszelkie niedociągnięcia serdecznie przepraszamy.

 

Zofia Widziszewska.

  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
ZRĘCIN WITA

FANPAGE ZRĘCIN

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

ICH KORZENIE SĄ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje Ślubne i Okolicznościowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia św. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUĄ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ŚWIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

Święto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNOŚCIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

Święto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 1
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony związane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Związane z miejscowościami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ŚWIERZOWA POL Gimnazjum
- ŚWIERZOWA POL OSP
- ŚWIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ŚWIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMOŚCI LOKALNE

Wiadomo¶ci


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu