zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 30.10.2020
SAMORZĄD

><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze św.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze św.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarząd</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNOŚCI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNOŚCI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarząd i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawcą</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawcą
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  Opowiem Ci o pewnym człowieku /Jurek Szczur

Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o kolejnym człowieku, naszym ziomku, człowieku, o którym w zręcińskiej szkole nie słyszałem, choć w zręcińskiej szkole się wychowywał, a był to człowiek, z którym liczył się w jakimś stopniu świat.


Walerian  Stanisław  Mercik  urodził się 3 listopada 1893  r. w Zręcinie. Do szkoły podstawowej w Zręcinie miał najbliżej ze wszystkich dzieci, bo w niej mieszkał. Jego tato Józef był w niej nauczycielem i wraz z żoną Henryką i dziećmi mieszkali w starej szkole Klobassy na dzisiejszej ulicy Kościelnej. Maturę uzyskał w Jaśle. W Pradze czeskiej rozpoczął studia  prawnicze. Niestety realia życia w zaborach były inne. W czasie studiów został powołany do armii austriackiej, w której  odbył kampanię bał­kańską w stopniu podporucznika.
Czas, w którym Polska odzyskiwała niepodległość spędził we Włoszech, bo w listopadzie 1918 roku został wzięty do niewoli i osadzony w obozie oficerskim pod Monte Cassino.  Później przedostał się  do  Francji,  by z  Armią generała Hallera powrócić do Ojczyzny. Jako  dowódca  kompanii,  a  potem  batalionu  49 pp (tak zwanego "huculskiego"), walczy na froncie wschodnim z bolszewikami oraz w Bitwie warszawskiej, a następnie w ofensywie polskiej.

Po wojnie w 1922 został powołany do Szkoły Podchorążych w Warszawie  jako instruktor, a w czasie  przewrotu majowego był dowódcą kompanii. Po tych majowych wydarzeniach rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie gdzie uzyskuje stopień  kapitana dyplomowanego.
Zostaje  odkomenderowany  do  dowództwa  5 Dywizji Piechoty, a następnie do Dowództwa Okręgu Korpusu we Lwowie, a po jednorocznym stażu w 7. pułku piechoty Legionów  wraca już  do Warszawy jako podpułkownik dyplomowany.
Zostaje skierowany do pracy w Sztabie  Głównym, gdzie  otrzymał przydział do Sekretariatu  Komitetu Obrony Rzeczypospolitej i tam zastaje go II wojna światowa.

Jako oficer Sztabu Głównego z rządem RP ewakuował się do Rumunii. Tam został internowany, skąd w grudniu ucieka i przy wsparciu rządu na uchodźctwie, aż do listopada 1940 pracuje w attachacie polskim w Bukareszcie.

Niestety żona w raz z synem są w innym miejscu, los nie okazał się szczęśliwym ginie jego żona, a 15.letni syn Adam zostaje sam w Palestynie.  W tej sytuacji ppłk.  Mercik stara się przedostać do Palestyny. Udało się i z początkiem 1941 roku został wcielony do Samodzielnej  Brygady Strzelców Karpackich jako szef sztabu Ośrodka Zapasowego i dowódca kompanii Legii  Oficerskiej, a następnie zostaje  mianowany kierownikiem  Bazy  Łączności  Oddziału  Specjalnego Sztabu Naczelnego  Wodza w  Kairze.
 
Jak pisze Grzegorz  MAZUR „Baza  kierowana  przez  ppłk.  Mercika  do tej  pory została omówiona tylko w  jednej  książce. Najbardziej  prawdopodobne  jest  przypuszczenie,  że  sprawy  łącz­ności  konspiracyjnej z krajem  uważane były za  szczególnie poufne i  stąd nie  znalazły pełnego odbicia w  historiografii. Baza  kairska  budowała kanały  polskiej  łączności  konspiracyjnej  na  Bałkanach:  w Grecji  i Jugosławii, a  stamtąd sięgano na Węgry. We wspomnieniach  ppłk.  Mercika znajdujemy wiele  szczegółów dotyczących wydarzeń w  czasie wojny w  tych krajach, a  zwłasz­cza w Jugosławii.  W  wielu przypadkach są to sprawy prawie zupełnie  nie  znane.”
Zadaniem takich placówek było utrzymywanie łączności między dowództwem polskich sił zbrojnych na Zachodzie a kierownictwem Armii Krajowej w Polsce. Baza kairska podjęła się jednak dodatkowego zadania: zorganizowania polskich oddziałów partyzanckich w okupowanych przez państwa Osi krajach bałkańskich

Ppłk. Mercik podejmuje próby zorganizowania takich oddziałów. Polacy tam się znajdujący przypinają biało czerwone wstążeczki do obcych mundurów i tworzą zalążek polskich oddziałów wspomagając miejscową partyzantkę w walkach. Nie spodobało się to  bezpośrednim przełożonym ppłk.Mercika Brytyjczykom i na ich żądanie baza w Kairze została zlikwidowana, a ppłk. Mercik przeniesiony został do 2. Korpusu we Włoszech, a w 1946 roku wyjechał do Anglii, gdzie po demobilizacji  pozostał do 1952  r.  W Londynie poświęcił się pracy społecznej w Związku Oficerów i Podoficerów Zawodowych.  

Niestety sytuacja Polaków po wojnie w Anglii uległa zmianie: nie byliśmy "comrade in arms", ale ci, którzy zabierają pracę tubylcom - powiada syn Adam. Trzeba było emigrować, a Kanada była łatwym wyborem. W 1952 wraz  z  synem  wyemigrował do Kanady.  Brał czynny  udział w  życiu  polonijnym  oraz  kombatanckim  wygłaszając  szereg odczytów,  które cieszyły się wielką popularnością. Wiele publikował. Zmarł nagle na zawał serca 17 czerwca1957 r.

Ppłk dyp. Walerian MERCIK (ps. Łopuszyński Wojciech, „Żeglecki Adam, Saturn, Alex) za męstwo w walkach w różnym czasie wielokrotnie był odznaczany. Czterokrotnie za walki z bolszewikami - Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Niepodległości. Otrzymał szereg odznaczeń brytyjskich oraz włoski order  "Corona  di  Italia".

Zdjęcie przedstawia podchorążego Adama Mercika wnuka zręcińskiego nauczyciela zrobione wkrótce po zakończeniu wojny.


Syn Adam Mercik, również żołnierz  tak mówił na jednym ze spotkań polonijnych w 2018 roku:
„Od wczesnego dzieciństwa moim marzeniem było jak najszybciej włożyć mundur - być żołnierzem. Nie pamiętam kiedy, ale moja Matka powiedziała, że się tym marzeniom nie dziwi, bo bardzo wcześnie miałem chrzest ogniowy - ściśle mówiąc, kiedy miałem jeden miesiąc. Oczywiście można się uśmiać, ale jest w tym element prawdy: otóż mój ojciec był dowódcą kompanii podchorążych piechoty w szkole w Warszawie umieszczonej wtedy w Alejach Ujazdowskich. W maju 1926 nastąpił kryzys rządowy, wojska pod dowództwem Marszałka Piłsudskiego żądały usunięcia prezydenta - doszło do walk ulicznych. Szkoła Podchorążych - wierna przysiędze, opowiedziała się po stronie prezydenta i znalazła się pod ogniem ciężkich karabinów maszynowych. Matka opowiadała, jak kilka razy dziennie musiała zabierać mnie z kojca i uciekać do piwnicy, gdy nad głową gwizdały kule. No więc, czy nie był to chrzest ogniowy?
Po śmierci mojej żony, opowiada dalej pan Adam, musiałem opuścić mój wręcz ukochany Hudson, by po 30-tu latach przenieść się do domu starców w Manoir Westmount.
Patrząc wstecz miałem bardzo bogate, ale i też szczęśliwe życie - na co można przytoczyć polskie powiedzenie: Głupi ma zawsze szczęście!”

Zakończył opowieść o swoim życiu wnuk Józefa Mercika zręcińskiego nauczyciela, którego nagrobek znajduje się do dnia dzisiejszego na zręcińskim cmentarzu oraz jego żony, ale już prawie nikt, nawet w listopadowe dni, nie zapala na nich znicza pamięci.

Jurek Szczur

  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
ZRĘCIN WITA

FANPAGE ZRĘCIN

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

ICH KORZENIE SĄ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje Ślubne i Okolicznościowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia św. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUĄ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ŚWIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

Święto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNOŚCIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

Święto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 1
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony związane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Związane z miejscowościami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ŚWIERZOWA POL Gimnazjum
- ŚWIERZOWA POL OSP
- ŚWIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ŚWIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMOŚCI LOKALNE

Wiadomo¶ci


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu