zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 28.02.2020
SAMORZˇD
><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urz±d Wojewódzki
- Urz±d Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze ¶w.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze ¶w.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarz±d</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarz±d
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNO¦CI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNO¦CI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarz±d i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarz±d i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawc±</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawc±
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS

Warto to umieć


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Online
Go¶ci Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  Oni już od nas odeszli ... / Jurek Szczur

 

Co w naszej polskiej mentalno¶ci każe nam w tych dniach listopadowych odwiedzać groby. Tradycja, zwyczaj, wiara? Co to za ¶więto, że nieraz przemierzamy kilkaset kilometrów by stan±ć ze ¶wiatłem i kwiatem, choć na chwilę, przy grobie naszych bliskich bez względu na pogodę. Nie wszyscy jeste¶my wierz±cy, nie wszyscy jeste¶my chrze¶cijanami, ale większo¶ć z nas w tym dniu jest obecna na tym skrawku ziemi z t± różnic±, że jedni zapalaj± znicz inni kład± kamień, kto¶ szepcze modlitwę, a kto¶ inny wspomina zapamiętane chwile czy spotkania z osob±, która już odeszła.
S± i tacy którzy przemierzaj± cmentarz i przystaj± przy grobach naszych bohaterów, którzy zginęli lub walczyli o nasz± wolno¶ć, ludzi zasłużonych OjczyĽnie czy regionowi. Często zastanawiałem się, co każe tym ludziom prowadzić swoje dzieci do grobu Honoraty i Ignacego Łukasiewiczów na zręcińskim cmentarzu ponad 130 lat po ich ¶mierci by zapalić znicz, aż tyle zniczy (!)– szacunek, wdzięczno¶ć, patriotyzm?  

To nasza ludzka, zacna i poczciwa pamięć karze nam o nich wspominać. To pamięć karze  wykuwać w kamiennych tablicach imiona naszych zmarłych, a tęsknota za najbliższym przyci±ga nas w to miejsce, mimo iż kamienne groby milcz± i nie usłyszymy tam głosów tych co odeszli.
 
To nasza wdzięczno¶ć, każe nam pamiętać, bo tylko PAMIĘĆ zachowuje bicie serc tych co odeszli, je¶li jej zabraknie czas zatrze kamienne napisy, nawet granit się rozkruszy i nikt nie będzie wiedział, że kto¶ taki tu kiedy¶ żył, był i tworzył nasz± historię.

Przypomnijmy sobie tych naszych bliskich, s±siadów i znajomych ze zręcińskiej parafii (Machnówki, ¦wierzowej Polskiej i Zręcina), których już nie spotkamy na naszych ulicach czy autobusie, z którymi już nie zamienimy paru słów, nie zadzwonimy życz±c dobrych ¶wi±t, których już nie przeprosimy, z którymi się już nie pogodzimy, którym nie okażemy swojej wdzięczno¶ci, nie powiemy, że byli dobrymi ludĽmi, wspaniałymi s±siadami, wiernymi przyjaciółmi, że ich lubimy czy kochamy, że im jeste¶my dozgonnie wdzięczni. Za póĽno na takie słowa bo oni w ostatnim roku już od nas odeszli, odeszli na wieczny spoczynek:

Listopad 2018
1. ¶p. Wiesław Firlej ze Zręcina,
2.  ¶p. Stanisław Liany ze ¦wierzowej Polskiej
3. ¶p. Leopold Skóra ze Zręcina
4. ¶p. Andrzej Go¶cimiński ze ¦wierzowej Polskiej
5. ¶p. Edwarda Skalska ze Zręcin
Grudzień 2018
6. ¶p. Franciszek Radomski ze Zręcina
7. ¶p. Roman Dembiczak ze Zręcina.
8. ¶p. Krystyna Gradowicz ze Zręcina,
9. ¶p. Marian Adamik ze ¦wierzowej Polskiej
Styczeń 2019
10. ¶p. Jadwiga Kozubal
11. ¶p. Zbigniew Nowak ze ¦wierzowej Polskiej
Luty 2019              
12. ¶p. Stanisław Paradysz ze ¦wierzowej Polskiej
13. ¶p. Stanisław Waldemar Gaj ze Zręcina
14. ¶p. Wacław Jankowski z Machnówki
15. ¶p. Janina Dańczak ze ¦wierzowej Polskiej
Marzec 2019
16. ¶p. Józef Kielar ze Zręcina
17. ¶p. Krystyna Kochańska ze ¦wierzowej Polskiej
18. ¶p. Maria Mermon ze Zręcina
19. ¶p. Zofia Szczepańska ze Zręcina
20. ¶p. Henryka DĽiugan ze Zręcina
Kwiecień 2019
21. ¶p. Helena Słowakiewicz ze Zręcina
22. ¶p. Anna Jasłowska ze Zręcina
23. ¶p. Jan Rodzinka ze Zręcina
24. ¶p. Natalia Półchłopek ze Zręcina
25. ¶p. Maria Zadylak również ze Zręcina
26. ¶p. Stanisław Skalski ze Zręcina
27. ¶p. Anzelma Kłapkowska ze ¦wierzowej Polskiej
Maj 2019
28. ¶p. Janina Borek ze Zręcina
29. ¶p. Andrzej Kupiec ze ¦wierzowej Polskiej
Czerwiec 2019
30. ¶p. Józef Pelczar ze ¦wierzowej Polskiej
31. ¶p. Jan Socha ze Zręcina
32. ¶p. Czesław Wojtas ze Zręcina
Lipiec 2019
33. ¶p. Danuta Gaj ze Zręcina
34. ¶p. Maria Szczur ze Zręcina
35. ¶p. Marian Ry¶ z Machnówki
Sierpień 2019
36. ¶p. Zofia Cichoń ze ¦wierzowej Polskiej
Wrzesień 2019
37. ¶p. Eugeniusz Bugielski ze ¦wierzowej Polskiej  
38. ¶p. Anna Wajda ze Zręcina
39. ¶p. Marian Buczyński ze Zręcina
PaĽdziernik 2019
40. ¶p. Helena Janas ze ¦wierzowej Polskiej


Boże, miłosierny Panie, daj duszom Tych zmarłych miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasno¶ć Twojego ¶wiatła.

Jurek Szczur

osoby zmarłe Ľródło:http://zrecin.przemyska.pl/


  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
ZRĘCIN WITA

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

POZNAJMY SIĘ

Parę zdań o sobie

ICH KORZENIE Sˇ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje ¦lubne i Okoliczno¶ciowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia ¶w. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUˇ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ¦MIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ¦WIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

¦więto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNO¦CIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

¦więto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIE¦Ć WIGILIJNA cz 1
OPOWIE¦Ć WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony zwi±zane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Zwi±zane z miejscowo¶ciami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ¦WIERZOWA POL Gimnazjum
- ¦WIERZOWA POL OSP
- ¦WIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ¦WIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMO¦CI LOKALNE

Wiadomo¶ci


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własn± Stronę Internetow± | Zgło¶ nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu