zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 01.11.2020
SAMORZĄD

><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze św.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze św.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarząd</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNOŚCI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNOŚCI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarząd i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawcą</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawcą
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  JUTRZENKA Z KOPYTOWEJ NAGRODZONA

Powiatowy Dzień Działacza Kultury to wyjątkowe święto wszystkich ludzi kultury, twórców, artystów. Już po

raz kolejny Starostwo Powiatowe w Krośnie zorganizowało spotkanie, które odbyło się 25 maja w Domu Ludowym w Targowiskach.

Uroczystość organizowana jest, by nagrodzić i pokazać ludowych działaczy i ich twórczość. Aby podziękować tym wszystkim, którzy działalność kulturalną traktują jak misję, jak swoje życiowe motto, dla których dbałość o dziedzictwo kulturowe jest pasją.
Spotkania w gronie animatorów, twórców i działaczy stały się okazją do uhonorowania osób, które szczególnie zasłużyły się dla kultury.
Od kilkunastu lat Starosta Krośnieński przyznaje specjalne nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, tym którzy swoją pracą, pasją i zaangażowaniem promują tradycję i kulturę regionu.
Nagrody Starosty w tym roku otrzymali:
Czesława Czepiga z Głojsc – organizatorka, inicjatorka i animatorka wielu przedsięwzięć promujących kulturę lokalną na rzecz gminy Dukla;
Alfreda Duda – Jarek z Jedlicza – poetka, która tworzy z potrzeby serca. Wydała trzy tomiki wierszy. Szczególne miejsce w swojej twórczości poświęca św. Janowi Pawłowi II;
Barbara Guzek z Odrzykonia – od 13 lat prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków. Organizatorka i inicjatorka wielu przedsięwzięć, których celem jest kultywowanie, pielęgnowanie i popularyzacja kultury i tradycji Odrzykonia;


Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” z Kopytowej – Zespół śpiewaczy „Jutrzenka” działa przy Kole Gospodyń Wiejskich w Kopytowej. Jest najmłodszym zespołem w Gminie. Powstał on dopiero w roku 2007.  Założycielką jest przewodnicząca KGW – Aleksandra Szymbara, kierownikiem zespołu – wokalistka Ewa Ziemba, przygrywa- Stanisław Król.Zespół bierze udział w imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, takich jak: Biesiada Karpacka , Dożynki, Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich i inne. W swoim repertuarze mamy pieśni biesiadne, kolędy, pastorałki oraz piosenki ludowe dostosowane do poszczególnych okazji.


Grupa Artystyczna z Iskrzyni – grupa zajmuje się kultywowaniem tradycji ludowych, podtrzymując kulturę regionalną i rodzimy folklor. Od 80 lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy i powiatu;
Kapela Ludowa „Krościeniacy” z Krościenka Wyżnego – działa pod patronatem gminy Krościenko Wyżne. Prezentuje wysoki poziom artystyczny. Koncertuje na różnych uroczystościach i imprezach okolicznościowych o zasięgu lokalnym i regionalnym;
Zespół Ludowy „Lubatowianie” z Lubatowej - to niekwestionowany mecenas kultury Podkarpacia. Przy zespole działa kapela oraz zespół „Młodzi” i „Mali Lubatowianie”. W swoim dorobku ma różnorodny repertuar składający się z ponad 300 utworów. Nagrali pięć płyt;
Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i okolic – istnieje od 17 lat. Aktywnie uczestniczy w promowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jest organizatorem wielu konkursów, wystaw. Uczestniczy także we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, patriotycznych i kościelnych Jaślisk;
Zespół Śpiewaczy „Wrocanianki” z Wrocanki – zespół aktywnie uczestniczy w wydarzeniach artystycznych i swoim śpiewem uświetnia uroczystości gminne i powiatowe. Posiada bogaty repertuar.
Jak co roku ludzi kultury doceniło także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorując zasłużonych odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. O te odznaczenia wystąpił Starosta Krośnieński na wnioski wójtów, burmistrzów oraz dyrektorów ośrodków kultury.
Odznaczenia otrzymali:
Maria Chłap – aktywna działaczka kultury, angażująca się w życie lokalnej społeczności. Prowadzi szeroką działalność animacyjną w upowszechnianiu kultury. Jest kierownikiem artystycznym zespołu „Bobrzanie”;
Robert Myszkal – malarz, twórca ikon, uprawia także malarstwo symboliczne. Prowadzi zajęcia plastyczne i muzyczne dla dzieci i młodzieży;
Jan Tomkiewicz – malarz, twórca ikon. Zajmuje się problematyką dziedzictwa kulturowego Karpat. Współautor przewodników i map po Bieszczadach i Beskidzie Niskim;
Zygmunt Wojtoń – działacz kultury, muzyk, skrzypek. Od 13 lat jest kierownikiem kapeli „Pogórzanie”. Prowadzona przez niego kapela prezentuje wysoki poziom artystyczny uświetniając swoimi występami uroczystości powiatowe, gminne, wojewódzkie i krajowe;
Jan Wilusz – działacz kultury, muzyk upowszechniający muzykę i folklor ludowy od najmłodszych lat. Prezentuje i pielęgnuje tradycje ludowej pieśni i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i zachowaniem lokalnej gwary. Jest członkiem kapeli „Pogórzanie”, gdzie gra na kontrabasie i śpiewa.
Nagrody i odznaczenia wręczali przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz, starosta Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk, dyrektor Aleksander Mercik.
Należy podkreślić, że powiat krośnieński jest jednym z nielicznych, gdzie świętuje się w tak podniosłej atmosferze Dzień Działacza Kultury i docenia animatorów, pasjonatów i lokalnych twórców.
Podsumowując spotkanie starosta Jan Juszczak zwracając się do ludzi kultury powiedział – Gościmy dzisiaj tych Państwa, którzy reprezentujecie szczególnie uwrażliwionych na piękno, na to co stanowi również nasze dziedzictwo. I poprzez te symboliczne nagrody Starosty, czy też bardziej zaszczytne medale przyznane przez Ministra chcemy Państwu podziękować, uszanować ale też dać energię do dalszego działania. Ufam, że podejmiecie ten trud tworzenia na różnym poziomie. Bo to dzięki Waszej aktywności, zaangażowaniu i twórczości nasze miejscowości, nasze społeczności, nasz powiat pięknieje. Życzę dużo sił, satysfakcji i również wsparcia od innych, choćby dobrym słowem, choćby drobnym wsparciem finansowym i zauważenia na różnych lokalnych imprezach czy świętach. To Państwo nadajecie ton temu życiu i niech tak nadal będzie. Dziękuję za dotychczasowe działania, chylę czoła i życzę nadal dobrej energii i niech Was wena nie opuszcza.
Podczas święta ludzi kultury nie mogło zabraknąć oprawy artystycznej. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Kapela „Krościeniacy” z Krościenka Wyżnego, zespół taneczny z Prywatnej Szkoły Tanecznej w Stropkovie, Katarzyna Such i Eliza Rybak. Uroczystość zakończył występ Klubu Seniora „Złota Jesień” z Targowisk w krótkim montażu słowno – muzycznym.

  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
ZRĘCIN WITA

FANPAGE ZRĘCIN

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

ICH KORZENIE SĄ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje Ślubne i Okolicznościowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia św. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUĄ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ŚWIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

Święto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNOŚCIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

Święto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 1
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony związane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Związane z miejscowościami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ŚWIERZOWA POL Gimnazjum
- ŚWIERZOWA POL OSP
- ŚWIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ŚWIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMOŚCI LOKALNE

Wiadomo¶ci


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu