zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 25.10.2020
SAMORZĄD

><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze św.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze św.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarząd</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNOŚCI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNOŚCI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarząd i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawcą</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawcą
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  Powiatowy Dzień Działacza Kultury

Dzień Działacza Kultury to święto wszystkich ludzi kultury, twórców, artystów. Już po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Krośnie zorganizowało spotkanie, które odbyło się 20 maja w Domu Ludowym w Targowiskach.
Uroczystość organizowana jest, by nagrodzić i pokazać ludowych działaczy i ich twórczość. Aby podziękować tym wszystkim, którzy działalność kulturalną traktują jak misję, jak swoje życiowe motto, dla których dbałość o dziedzictwo kulturowe jest pasją, sposobem na życie.
Spotkania w gronie animatorów, twórców i działaczy tradycyjnie stały się okazją do uhonorowania osób, które szczególnie zasłużyły się dla kultury. Należy podkreślić, że powiat krośnieński jest jednym z nielicznych, gdzie świętuje się w tak podniosły sposób i docenia ludzi kultury. Od kilkunastu lat Starosta Krośnieński specjalne nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
W tym roku wręczono cztery nagrody indywidualne i cztery zbiorowe.

 

Dzień Działacza Kultury nagrodzeni


Laureaci nagrody:
• Anna Warchoł, inicjatorka i animatorka wielu przedsięwzięć promujących kulturę, m.in. założycielka grupy obrzędowej „Dłużanki”,
• Stanisław Lorenc, były członek kapeli ludowej „Swoki” oraz Jaśliskiego Chóru  Parafialnego. Obecnie należy do kapeli „Jaśliszczanie”,
• Jan Omachel, wieloletni działacz kulturalny, członek Stowarzyszenia „Dębina”
• Janusz Ziomek, założyciel Chóru Kameralnego „Laudis” z Lubatówki oraz jego dyrygent,
• Zespół Śpiewaczy „Ustrobianki” z Ustrobnej, zespół działa od 48 lat, jest animatorem życia kulturalnego gminy,
• Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie” z Chorkówki, zespół aktywnie uczestniczy w wydarzeniach artystycznych i swoim śpiewem uświetnia uroczystości gminne i powiatowe,
• Grupa Artystyczna KGW z Korczyny - Spornego, przez ponad 50 lat grupa aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy i powiatu,
• Kapela Ludowa „Pogórzanie” koncertuje zarówno z espołem jak i samodzielnie, na rożnych uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i zagranicznych.
Jak co roku ludzi kultury docenia także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorując zasłużonych odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. O te odznaczenia wystąpił Starosta Krośnieński na wnioski wójtów, burmistrzów oraz dyrektorów ośrodków kultury.

 

Dzień Działacza Kultury uhonorowani


Odznaczenia otrzymali:
• Alicja Adamik, propagatorka kultury ludowej, od ponad 20 lat pełni funkcję kierownika zespołu śpiewaczego „Seniorzy”,
• Maciej Kandefer przez 21 lat był dyrygentem Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Besku,
• Danuta Kostyra, poetka, autorka scenariuszy do różnych sztuk i obrzędów, od 15 lat jest członkinią zespołu obrzędowo – śpiewaczego „Szarotka – Duklanie”,
• Stanisław Lorenc, muzyk, akompaniator, członek kapeli „Jaśliszczanie”, utalentowany rzeźbiarz i malarz,
• Edward Marszałek, wieloletni działacz kulturalny, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina”, ma w swoim dorobku kilkaset artykułów opublikowanych na łamach prasy ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej,
• Małgorzata Walaszczyk – Faryj, założycielka zespołów „Szarotka – Duklanie”, kapeli „Duklanie” i zespołu wokalnego „Acola”, inicjuje i realizuje wiele projektów kulturalnych.
Nagrody i odznaczenia wręczali przewodniczący Rady Powiatu Edward Nowak, starosta Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk oraz urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik.
Po raz piąty, w dowód uznania za dobrą współpracę w dziedzinie kultury z samorządem Powiatu Krośnieńskiego starosta Jan Juszczak wręczył pamiątkową statuetkę z wizerunkiem Patrona Powiatu Krośnieńskiego św. J.S. Pelczarem, Tiborovi Kubicka, dyrektorowi Centrum Oświaty i Kultury w Stropkovie na Słowacji.
Podsumowując spotkanie starosta Jan Juszczak zwrócił uwagę, iż Powiat Krośnieński już po raz 15. organizuje spotkanie z elitą kultury na obszarze powiatu. – W tym określeniu działacz mieści się wszystko. To są Ci Państwo, którzy dajecie nam radość ze swojej twórczości. Sami zapewne też się ubogacacie i radujecie tym co tworzycie. Bo ziemia krośnieńska jest piękna, ale również piękna bogactwem ludzi kultury. Organizując uroczystość po raz piętnasty nie brakuje nam tych, których chcemy uhonorować nagrodami. Gratuluję wszystkim odznaczonym oraz nagrodzonym i życzę, aby nigdy nie zabrakło im weny tworzenia. Cieszymy się z kultury, bo św. Jan Paweł II powiedział „Każdy człowiek żyje przez kulturę i dla kultury” i niech tak pozostanie.
W imieniu nagrodzonych i odznaczonych słowa podziękowania dla organizatorów przekazał Edward Marszałek – Mistrz Mowy Polskiej, podkreślając, że niewiele jest takich samorządów jak krośnieńskie starostwo, które dba o zauważanie i docenianie ludzi kultury oraz inicjowanie takich uroczystości. 

 

Dzień Działacza Kultury część artystyczna

 
Podczas święta ludzi kultury nie mogło zabraknąć części artystycznej, która była bardzo atrakcyjna i urozmaicona. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili:  Kapela Ludowa „Pogórzanie”, Zespół Kameralny z Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Krośnie, Młodzieżowy Zespół Taneczny „Omega” z Chorkówki oraz Zespół Dziecięcy „Mali Rogowice” z Rogów.

Tekst i foto: Powiat krośnieński

  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
ZRĘCIN WITA

FANPAGE ZRĘCIN

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

ICH KORZENIE SĄ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje Ślubne i Okolicznościowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia św. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUĄ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ŚWIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

Święto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNOŚCIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

Święto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 1
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony związane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Związane z miejscowościami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ŚWIERZOWA POL Gimnazjum
- ŚWIERZOWA POL OSP
- ŚWIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ŚWIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMOŚCI LOKALNE

Wiadomo¶ci


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu