zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 30.10.2020
SAMORZĄD

><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze św.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze św.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarząd</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNOŚCI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNOŚCI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarząd i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawcą</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawcą
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  OGRODY WSPOMNIEŃ / Jurek Szczur

Każdy z nas ma miejsca rodzinne w ogrodach wspomnień, które odwiedza przynajmniej raz w roku. Dzisiaj proponuję Państwu może odległe od Zręcina miejsce, ale tak bliskie naszej historii. Tym miejscem będzie miasto Meran, kiedyś najsłynniejsze uzdrowisko we Włoszech tam zmarł i tam został pochowany dr Ludwik Klobassa ze Zręcina.

Ludwik, był synem Karola Klobassy seniora z jego pierwszego małżeństwa z Ludwiką Zygmuntowską. Urodził się i przez cały czas mieszkał w Zręcinie. Charakterem i poglądami był bardzo podobny do Ojca. Wiara katolicka, ojczyzna Polska, wiedza i nauka, oraz pomaganie słabszym, to główne wartości, na które postawił Karol, ale także jego syn Ludwik. To byli dobrzy ludzie.

Sam Ludwik jest fundatorem szkoły w Żeglcach jak można nawet przeczytać we wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Żeglcach, „przekazał 5000 złr. na zakup działki i wymurowanie i urządzenie szkoły we wsi”. Tym samym dziwnym jest fakt, że Ludwik, nie został nawet kandydatem na patrona tej placówki. Niestety  jak czytamy we wniosku o nadanie imienia tej szkole „rodzice, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Żeglec oprócz kandydatury Karola Klobassy – Zrenckiego oraz Żołnierzy Armii Krajowej nie zaproponowali Ludwika, tego dzięki któremu szkoła w ich miejscowości została wybudowana, wcześniej musieli chodzić do Zręcina.

Choć wypada się cieszyć i podziękować, że przynajmniej uhonorowano Karola Klobassę, jego ojca.

Nie zapomnieli o nim natomiast jego przyjaciele, oraz profesorowie UJ w Krakowie, których staraniem już po jego śmierci wydano drukiem jego pracę filozoficzną. To dzięki im po tylu latach możemy poznać jak dobrzy ludzie kiedyś w Zręcinie żyli. Niestety, tak jak dziś i wtedy życie nie zawsze nas rozpieszcza, czasem wydusza z nas łzy rozpaczy, bezradności wobec problemów codzienności.

Jeszcze zdążył widzieć nowy kościół w Zręcinie do którego zakupił i ofiarował lampion wiszący, który powieszono w  kaplicy Matki Boskiej Różańcowej i w wieku 25 lat przegrał z chorobą.

Wywarł ogromne wrażenie na sobie współczesnych, na tych, którzy go znali, przeczytajmy jak widzieli go jego przyjaciele, co robił, jakim był, co myślał:

„Ludwik Klobassa urodził się w  1854r. w Zręcinie. Wątłego zdrowia będąc od dzieciństwa, nie mógł regularnie uczęszczać do szkół publicznych i kształcił się przeważnie w domu. Wcześnie już rozwi­nęła się u niego skłonność do wszystkiego, co nie­ziemskie, idealne, do sztuk pięknych; przejmował się Krasińskim, Słowackim; umiał wyrazić w grze swoje tkliwe uczucia Chopina. Skoro jednak zro­zumiał, że używanie rozkoszy, choćby tak czystej, jakiej użycza sztuka, nie jest celem pobytu ziem­skiego, że człowiek powinien przede wszystkim do­skonalić się w cnocie i żyć sobie ku zbawieniu, bliź­nim na pożytek, zaczął przytłumiać w sobie siłą woli dążność do uniesień, zachwytów i marzeń, do owych względnie szlachetnych, ale zawsze jeszcze samolubnych przyjemności i zwrócił się stanowczo na tory życia prawdziwie bogobojnego i pracowi­tego, obierając sobie jako zawód badania filozoficzne.

Udawszy się po ukończeniu nauk gimnazjalnych na uniwersytet do Wiednia, zatęsknił po roku do kraju; wolał przebywać między swoimi, słuchać wykładów, uwzględniających umysłowe dążenia i po­trzeby jego narodu. Dwa lata był uczniem Jagiel­lońskiej wszechnicy; niejednemu zapewne z byłych jego kolegów utkwił w pamięci obraz jego postaci o rysach twarzy wybitnych i ostrych, u której wszystko było niepospolite; ruchy, mowa, sposób obcowania z ludźmi, a która pojawiała się zawsze na wykła­dach i wszędzie, gdzie koledzy zgromadzali się w za­cnym jakim celu. Jako kolega, umiał Ludwik Klobassa zdobyć sobie znaczny wpływ na umysły wyższością duchową i szlachetnością serca, którą objawiał, wspierając wielu, bądź radą, bądź datkiem pienięż­nym lub inną pomocą; bronił nieraz skutecznie Chrze­ścijaństwa i Katolicyzmu przeciw niedojrzałym mędrkom i jego to głównie było sprawą, że kiedy Kardy­nał-Prymas ks. Ledóchowski przybył do Krakowa w r. 1876, w adresie do niego wystosowanym (który prawie cały wypracował śp. Ludwik) tak wielka część młodzieży akademickiej objawiła głośno swoje przywiązanie do kościoła, że podpisali się nawet tacy, którzy dopatrywali się błędów' w działalności Prymasa. Żyjąc dłużej, byłby mógł w tym wzglę­dzie wiele zrobić, bo wiązał ściśle patriotyzm z religią, uważając słusznie za obowiązek Chrześcijanina miłość ziemskiej także ojczyzny, nie taką, która po­lega na słowach lub na gorączkowych porywach i zamachach, ale tę, co w wytrwałej i usilnej pracy podstawy szuka. Umiał więc przemawiać do roda­ków, umiał w ogóle odstępców od nauki kościoła, zbłąkanych ale szukających prawdy, pozyskiwać, nie zrażając ich szyderstwem lub niewczesnymi groma­mi w czem mógł być wzorem dla wielu nawet starców, lubujących się w zapalczywej polemice, w której nie ma miłości.

Po trzech latach studiów uniwersyteckich otrzy­mał Ludwik stopień Doktora filozofii w uniwersytecie Jagielińskim. Zachęta kilku świat­łych mężów, utwierdziła go w zamiarze poświęce­nia się filozofii, a mianowicie postanowił wykazać w obszernym dziele, żekierunek, który obrali najsławniejsi w ostatnich wiekach reprezentanci tej nauki [Kant, Fichte, Schclling, Hegel) jest błędny, jest zboczeniem z dobrej drogi i odwodzi od prawdy, że zaś na dobrej drodze był Arystoteles i opiera­jący się na nim scholastycy, zwłaszcza św. Tomasz z  Aguino. Nie tu miejsce do zastanowienia się nad tym zdaniem, godzi się jednak wspomnieć, że nie tylko podzielają je mędrcy kościoła, ale i jego uczeni przeciwnicy nie pomiatają już tak zwaną scho­lastyką jak to dawniej bywało.

Ciężka choroba, postępująca coraz to raźniej i wycieńczająca siły żywotne, nie pozwalała Lud­wikowi tak pracować, jak tego pragnął. Płonną była nadzieja, że łagodniejsze powietrze południa przy­wróci mu zdrowie; znosił jednak cierpienia swoje bez narzekań. Zapytywany, niechętnie o nich mówił, jak w ogóle wszelka myśl o sobie, wszelkie pod­danie się uczuciom przyrodzonym było dla tej duszy prawdziwie męskiej i wyższej — nagannym samolubstwem. — Zmarł w Meranie 2 lutego 1879 r”.

  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
ZRĘCIN WITA

FANPAGE ZRĘCIN

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

ICH KORZENIE SĄ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje Ślubne i Okolicznościowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia św. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUĄ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ŚWIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

Święto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNOŚCIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

Święto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 1
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony związane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Związane z miejscowościami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ŚWIERZOWA POL Gimnazjum
- ŚWIERZOWA POL OSP
- ŚWIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ŚWIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMOŚCI LOKALNE

Wiadomo¶ci


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu